artykuły

najpopularnieszy tramwaj na świecie - PCC

najpopularnieszy tramwaj na świecie - PCC Bardzo rozbudowana i poddana silnej konkurencji pomiędzy poszczególnymi spółkami sieć tramwajowa w USA na przełomie lat `20. i `30. musiała sprostać kolejnemu zagrożeniu, tym razem z strony motoryzacji. Nieudana próba zapobiegnięcia odpłynięcia klientów od komunikacji zbiorowej w USA zaowocowała skonstruowaniem typoszeregu nowoczesnych wagonów tramwajowych, których zaawansowanie technologiczne było tak duże, iż rozwiązania te stosowane są do dnia dzisiejszego. Opisy najpopularnieszego tramwaju na świecie jaki stał się PCC, podzielone zostały na części. Pierwsza z nich przedstawia historię powstania oraz rozwój tramwajów PCC w Stanach Zjednoczonych (...) czytaj dalej ...


miejsca gdzie kiedyś jeździły tramwaje

miejsca gdzie kiedyś jeździły tramwaje Ciągły rozwój miasta czy rosnąca liczba mieszkańców wymuszają przystosowanie się komunikacji miejskiej do nowych realiów. Nieustannie wymaga się korekty tras oraz częstotliwości kursowania danej linii ze względu na zapotrzebowanie. W przypadku linii autobusowych jest to mniej skomplikowane, gdyż taki rodzaj transportu jest bardziej elastyczny, który potrzebuje przede wszystkim rozwiniętego układu drogowego. W przypadku tras tramwajowych jest to większe przedsięwzięcie. Jednak pojawiają się przypadki w Krakowie, że występują miejsca gdzie kiedyś jeździły tramwaje. Poniżej przedstawiamy historię ulic oraz placów, na których przez wiele lat (...) czytaj dalej ...


oznaczenia pojazdów

oznaczenia pojazdów Od 1999 roku stosowany jest pięcioznakowy system numeracji, składający się z dwóch liter oraz trzech cyfr. Pozostałe trzy cyfry oznaczają numer inwentarzowy pojazdu. W oficjalnych pismach przedsiębiorstwa stosuje się taki system zarówno dla autobusów jak i dla tramwajów. Jednak na pojazdach komunikacji miejskiej widnieją dwa warianty. Autobusy posiadają oznaczenia, wg opisywanych powyżej schematów. Na przykład pojazd #PR738 to Solaris Urbino 18 III z zajezdni Płaszów, o numerze inwentarzowym 738. Również prywatny przewoźnik, jakim jest firma Mobilis, stosuje oznaczenia według schematu MPK. Podczas wykonywania zlecenia (...) czytaj dalej ...


oznaczenia przystanków

oznaczenia przystanków Przystanek to miejsce zatrzymania i postoju pojazdu komunikacji miejskiej w celu umożliwienia pasażerom wejścia/wyjścia z pojazdu. W celu jego oznaczenia stosowane były i są charakterystyczne tablice z symbolami bądź opisami. Obecnie stosuje się znaki drogowe D-15 oraz D-17 odpowiednio dla przystanku autobusowego i przystanku tramwajowego. Na znakach tych pojawiają się również różne symbole. Na niektórych przystankach zobaczyć można znak D-15 bądź D-17 z symbolem A lub T - miniaturką znaku przystankowego stosowanego do połowy lat `90. Przystanki "na żądanie" opatrzone zostały (...) czytaj dalej ...


oznakowanie i sygnalizacja

oznakowanie i sygnalizacja Na niniejszej stronie przedstawione zostały zasady oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej stosowane w komunikacji miejskiej w Krakowie. Sygnały drogowe ich znaczenie i zakres określony jest w odpowiednim rozporządzeniu. Sytuowane są po prawej lub lewej stronie, nad bądź na jezdni. Prowadzący autobusy muszą stosować się do obowiązujących przepisów i oznakowań jak inni uczestnicy ruchu drogowego. Prowadzący pojazdy szynowe stosują się do odrębnych oznakowań i sygnalizacji o czym poniżej. Wszystkie przystanki, zarówno autobusowe jak i tramwajowe oznaczone są znakami drogowymi D-15 (Przystanek autobusowy) i D-17 (Przystanek tramwajowy) (...) czytaj dalej ...


plany budowy sieci trolejbusowej

plany budowy sieci trolejbusowej Trolejbus to autobus napędzany energią elektryczną, którą pobiera z sieci trakcyjnej. Zapotrzebowanie na ten środek transportu powiększało się głównie w czasach kryzysowych, tak jak po II Wojnie Światowej czy w połowie lat `70. W dzisiejszych czasach popularność zawdzięczają głównie proekologicznej modzie. Pierwsze trolejbusy na dzisiejszych terenach naszego kraju pojawiły się w 1912 roku we Wrocławiu, będącego wówczas w granicach Niemiec, zaś pierwsze linie w Polsce zaczęły funkcjonować w Poznaniu. Obecnie funkcjonują trzy systemy obsługujące cztery miasta: Gdynię, Sopot, Lublin oraz Tychy. Trolejbusy kursowały niegdyś (...) czytaj dalej ...


przewoźnicy prywatni na liniach miejskich i podmiejskich

przewoźnicy prywatni na liniach miejskich i podmiejskich Przełom lat `80 i `90 to czasy wielkich zmian w organizacji całego kraju. Również w kwestii komunikacji miejskiej pojawiają się bardzo znaczące wydarzenia dla funkcjonowania przewozu osób na terenie Krakowa oraz gmin ościennych. Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostaje przekazane przez Skarb Państwa, Miastu Kraków. Rozpoczyna się reorganizacja całego przedsiębiorstwa, wydzielane są nowe spółki powstałe z podziału MPK. W tym czasie powstają liczne prywatne firmy przewozowe, stanowiące nierówną konkurencję dla stałych linii autobusowych. Nowopowstałe przedsiębiorstwo boryka się (...) czytaj dalej ...


Światowe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży 2016 28 lipca 2013 roku na Mszy Świętej kończącej Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro papież Franciszek ogłosił, że to Kraków będzie kolejnym organizatorem tego wydarzenia w 2016r. Światowe Dni Młodzieży - w skrócie ŚDM to międzynarodowe spotkania młodych katolików, które zapoczątkował Papież Jan Paweł II w 1985 roku. Polska była po raz drugi organizatorem tego wydarzenia (wcześniej w dniach 10-15.08.1991r. ŚDM odbyły się w Częstochowie). ŚDM to przede wszystkim przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego i słuchanie Słowa Bożego ale także ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. W niniejszym artykule przedstawiamy opis oraz zdjęcia z obsługi komunikacyjnej tego wydarzenia. Oprócz specjalnie przygotowanych (...) czytaj dalej ...


wykaz zmian nazw alei, mostów, osiedli, parków, placów, rond i ulic w Krakowie

wykaz zmian nazw alei, mostów, osiedli, parków, placów, rond i ulic w Krakowie W Krakowie już w XIV w. wyznaczone były 22 ulice, obecnie jest ich ponad 2500. Każda aleja, osiedle, plac czy ulica oraz niektóre mosty, parki oraz ronda posiadają swoją nazwę. Część z nich wywodzi się najczęściej z tradycji. Pojawiają się nazwy historyczne (np. ulica Czwartaków, ulica Powstańców), geograficzne (np. ulica Gdańska, ulica Tuchowska), przymiotnikowe (np. ulica Długa), od dawnych osad czy wsi podkrakowskich (np. ulica Prądnicka) a także od mieszkańców owych wsi, którzy wykonywali różne prace dla króla czy dworu (np. ulica Bartników, ulica Zdunów) oraz dość charakterystyczne a czasem śmieszne (...) czytaj dalej ...


wykaz charakterystycznych, dziwnych i śmiesznych nazw ulic w Krakowie

wykaz charakterystycznych, dziwnych i śmiesznych nazw ulic w Krakowie Po publikacji wykazu zmian nazw alei, mostów, osiedli, parków, placów, rond i ulic w Krakowie, prezentujemy listę ulic o charakterystycznych oraz pozornie dziwnych nazwach, które jak się okazuje mają swoje historyczne uzasadnienie. Wiele spośród wymienionych poniżej ulic powstało na początku XX wieku na terenach wchłoniętych przez Wielki Kraków. Wówczas nowe drogi i ulice otrzymały historyczne nazwy po wielu podmiejskich osadach, folwarkach czy wsiach. Po przyłączeniu miast takich jak Kazimierz, Kleparz czy Podgórze musiano uporządkować nazewnictwo by uniknąć powtarzania się (...) czytaj dalej ...


zmiany w taborze tramwajowym w Krakowie 2011-2014 – analiza porównawcza

przewoźnicy prywatni na liniach miejskich i podmiejskich Na podstawie zebranych danych, które znajdują się w tabeli poniżej opracowałem poniższy artykuł. Dane przedstawione w datach okresów porównawczych pochodzą z własnych precyzyjnych obserwacji i są bardzo wiarygodne. Graficznie sporządzone wykresy obrazują ilustracyjnie olbrzymie zmiany jakie zachodzą w taborze tramwajowym w Krakowie tylko na przestrzeni kilkunastu miesięcy. (...) czytaj dalej ...