najpopularniejszy tramwaj na świecie - PCC
the most popular tram in the world - PCC

Bardzo rozbudowana i poddana silnej konkurencji pomiędzy poszczególnymi spółkami sieć tramwajowa w USA na przełomie lat `20. i `30. musiała sprostać kolejnemu zagrożeniu, tym razem z strony motoryzacji. Nieudana próba zapobiegnięcia odpłynięcia klientów od komunikacji zbiorowej w USA zaowocowała skonstruowaniem typoszeregu nowoczesnych wagonów tramwajowych, których zaawansowanie technologiczne było tak duże, iż rozwiązania te stosowane są do dnia dzisiejszego. Opisy najpopularnieszego tramwaju na świecie jaki stał się PCC, podzielone zostały na części. Pierwsza z nich przedstawia historię powstania oraz rozwój tramwajów PCC w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W przygotowaniu są kolejne części opisujące ten typ pojazdów szynowych w Europie (w szczególności w Czechosłowacji i Polsce) oraz w byłym ZSRR.

część 1: USA / part 1: USA

najpopularniejszy tramwaj na świecie - PCC, część 1: USA Powszechnie używaną nazwą na szybkobieżne wagony tramwajowe jest skrót PCC (Presidents' Conference Committee), który niestety w Polsce jest błędnie interpelowany, jako konferencja pod auspicjami prezydenta USA. Pełna nazwa (...) czytaj dalej ...

Commonly used name for the high-speed tram waggon is the abbreviation "PCC" (Presidents' Conference Commttee), which is unfortunatelly in Poland falsely interpreted as a conference under the auspices of the United States president (...) read more ...


część 2: Europa / part 2: Europe

najpopularniejszy tramwaj na świecie - PCC, część 2: Europa Pierwszym producentem wagonów systemu PCC w Europie był włoski FIAT, który zbudował dwa prototypy w 1942r. W Turynie wagon otrzymał numer #3001, a drugą sztukę przekazano do Madrytu. Ciekawostką jest, iż FIAT (...) czytaj dalej ...

The first company to produce the PCC system tram wagons in Europe was the well known automotive concern FIAT, which build two prototypes in 1942. First tram was deliverd to Turin and was given the #3001, the second one was delivered to Madrid in Spain. What is not commonly known is that FIAT (...) read more ...


część 3: Czechosłowacja / part 3: Czechoslovakia

najpopularniejszy tramwaj na świecie - PCC, część 3: Czechosłowacja Paradoksem historii jest fakt, że pomimo opracowania technologii, która wyprzedzała swoje czasy nie uchroniło to większości systemów tramwajowych w USA przed likwidacją. Technologia ta natomiast zadomowiła się i odniosła ogromny sukces (...) czytaj dalej ...

It must be admited that it is a paradox that elaborating the most supreme technlogy that was ahead of it's time did not save most of the tram lines in USA from liquidation. However, the US Tram technology has it's wonderfuel continuation in the Central and Eastern Europe. The huge success of this represented (...) read more ...


część 4: Polska / part 4: Poland

najpopularniejszy tramwaj na świecie - PCC, część 4: Polska W ostatnich miesiącach wojny było już wiadomo jak dużo wysiłku będzie kosztować odbudowa zniszczeń w komunikacji miejskiej w Polskich miastach, których głównym członem była sieć tramwajowa. Aby zminimalizować koszty (...) czytaj dalej ...

English version coming soon ...


część 5: ZSRR/Rosja / part 5: USSR/Russia

najpopularniejszy tramwaj na świecie - PCC, część 5: ZSRR/Rosja Na początku lat 30-tych XX wieku, grupa inżynierów na czele z D.I. Kondatiewem po wizycie w USA zaprojektowała, bazując na konstrukcji wagonów systemu Peter Witt, czteroosiowe wagony oznaczone jako LM-33 /ЛМ-33/ (...) czytaj dalej ...

English version coming soon ...


info

Opracowanie / Prepared by: Michał Smajdor, Piotr Smajdor
Współpraca / Cooperation : Frank Hicks, Art Peterson, Lars F. Richter
Tłumaczenie / Translation : Bartosz Burda

Źródła / Sources:
» Notatki i obserwacje własne,
» PCC - The Car That Fought Back, Stephen Carlson, Fred W. Schneider, Mineola 1981,
» Od Warsztatów Przetwórczych do Alstom Konstal S.A., Łódź 1999,
» Krakowskie Tramwaje, Jacek Kołodziej, Rybnik 2010