pętle autobusowe C

CEGLARSKA

Końcówka powstała w roku 1958. Przedłużono tu wówczas linię 114 z końcówki Dębniki. W latach 1958-1959 linie skierowano do koncówki Kapelanka (skrzyżowanie ulicy Kapelanka z Twardowskiego). W roku 1959 autobusy linii 114 powróciły na Ceglarską. W roku 1960 i 1961 linie wydłużono do końcówki Twardowskiego (przy skrzyżowaniu ze Szwedzką). Linia 114 kursowała na tę końcówkę jeszcze w latach 1966-1968.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
114 (1958-1958; 1959-1960; 1961-1965; 1966-1968);

Zdjęcia:
-

CEMENTOWNIA
patrz: PLESZÓW


CENTRALNA

Od dnia 01.09.2007 roku przystanek przelotowy dla linii 121, stał się również przystankiem końcowym i początkowym dla linii 113, którą przedłużono z pętli EC Łęg. Od 17.11.2012 roku czyli od dnia tzw. remaszrutyzacji linię 113 skierowano z Dworca w Czyżynach z powrotem na końcówkę EC Łęg.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
113 (2007-2012);

Zdjęcia:

CENTRUM ADMINISTRACYJNE HiL
patrz: KOMBINAT


CENTRUM ADMINISTRACYJNE HTS (C.A. HTS)
patrz: KOMBINAT


CENTRUM KONGRESOWE
patrz: CENTRUM KONGRESOWE ICE


CENTRUM KONGRESOWE ICE

Wcześniejsza nazwa: CENTRUM KONGRESOWE, MOST GRUNWALDZKI

Przystanek Most Grunwaldzki (kierunek Rondo Matecznego) był przez pewien czas przystankiem końcowym i początkowym dla linii 104, 128 i 628 (linie zawracały na Rondzie Grunwaldzkim) oraz w późniejszym okresie dla linii 439 (którą później przenumerowano na 169; linia kończyła kurs na w/w przystanku a zaczynała na pętli Rondo Grunwaldzkie). W latach 2009-2011 przystanek Most Grunwaldzki był przystankiem początkowym (kierunek Monte Cassino) i końcowym (kierunek Dietla) dla linii 104. W związku z budową Centrum Kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim, wszystkie linie autobusowe kursujące na pętlę przy ulicy Wygranej, zostały skierowane na inne końcówki. Na przystanek Most Grunwaldzki skierowano linię 101. Po raz kolejny zmiany w tym rejonie wprowadzono 12.08.2013 roku. Linie autobusowe 112 i 162 skierowano na Most Grunwaldzki (przystanek dla wysiadających A+T na ul. Monte Cassino, przystanek dla wsiadających na ul. Monte Cassino. Od dnia 01.09.2014r. wszystkim przystankom Most Grunwaldzki zmieniono nazwy na Centrum Kongresowe. Od tego dnia również autobusy linii 101, 112, 162 i 412 skierowano na nową pętlę autobusową Osiedle Podwawelskie, zlokalizowaną przy ul. Barskiej. Nadal jednak część porannych kursów kończy tu linia 229. W związku z oddaniem do użytku Centrum Kongresowego wszystkie dotychczasowe przystanki o nazwie ""Most Grunwadzlki"" przemianowano na "Centrum Kongresowe". Od 25.06.2016r. przystanki noszą nazwę Centrum Kongresowe ICE.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
101 (2009-2014),
104 (1977-1981; 2009-2011),
112 (2013-2014),
128 (1981-1982),
162 (2013-2014),
169 (2005-2005),
209 (2011-2011),
412 (2013-2014),
439 (2001-2005),
628 (1981-1982);

Zdjęcia:
-

CENTRUM JANA PAWŁA II

Od 22 czerwca 2013r. linia numer 135 została wydłużona z petli Kurdwanów do powstającego w Łagiewnikach Centrum Jana Pawła II. Zmiana miała na celu ułatwienie dojazdu pielgrzymów do miejsca kultu Papieża Polaka. Od soboty 04.10.2014r. na pętlę skierowano również nowe linie 224 i 504. W 2016 roku linię 504 skrócono do pętli Łagiewniki i zmieniono numer na 104. Linię zlikwidowano w czerwcu 2017r. W tym samym czasie linię 135 skierowano do Łagiewnik pozostawiając część kusrów wariantowych przez Centrum JPII.

Obecnie kursujące linie:
224

Linie kursujące na pętlę:
104 (2016-2017),
135 (2013-2017),
224 (od 2014),
504 (2014-2016);

Zdjęcia:
-

CHAŁUPKI

Pierwsza koncówka na osiedlu Chałupki powstała w roku 1967 pod nazwą Branice. W tym samym roku przeniesiono końcówkę w rejon skrzyżowania ulicy Truskawkowej i Rumiankowej.

Obecnie kursujące linie:
131

Linie kursujące na pętlę:
131 (1967-2003; od 2004);

Zdjęcia:

CHEŁM

Końcówka zlokalizowna została na rondzie u zlotu ulic Olszanickiej, Chełmskiej i Podłużnej. Powstała w roku 1961 dla linii 102.

Obecnie kursujące linie:
192

Linie kursujące na pętlę:
102 (1961-1961; 1963-1971),
152 (2001-2005),
192 (1999-2001; 2007-2012; od 2016),
492 (2006-2008),
452 (1992-1992; 1993-1993; 2016-2016),
B (1990-1997),
D (1997-1999);

Zdjęcia:

CHEŁMOŃSKIEGO OSIEDLE
patrz: CHEŁMOŃSKIEGO PĘTLA


CHEŁMOŃSKIEGO PĘTLA

Wcześniejsza nazwa: CHEŁMOŃSKIEGO OSIEDLE

Pętla została zlokalizowana przy ulicy Stawowej w rejonie osiedla zlokalizowanego przy ulicy Chełmońskiego (stąd nazwa pętli) a także w bliskim sąsiedztwie Galerii Bronowice. To właśnie na potrzeby sklepu powstał plac, na którym początkowo zatrzymywał się darmobus Galerii. Pierwsze autobusy liniowe skierowano na tę końcówkę z pierwszym dniem września 2014r. Linię 118 przedłużono z pętli Bronowice Wielkie, zaś linię 501 skierowano tu z Bronowic Małych. W marcu 2017r. przy okazji zmian przebiegu niektórych linii autobusowych zmieniono nazwę pętli z Chełomońskiego Osidle na Chełmońskiego Pętla.

Obecnie kursujące linie:
168, 501, 611

Linie kursujące na pętlę:
118 (2014-2017),
168 (od 2017),
501 (od 2014),
611 (od 2016);

Zdjęcia:
-

CHOBOT LEŚNICZÓWKA

Pierwsze autobusy krakowskiej komunikacji miejskiej dotarły do miejscowości Chobot w dniu 28.12.2010 roku. Na zlecenie miasta i gminy Niepołomice do pętli Chobot Leśniczówka skierowana została linia aglomeracyjna 211 z Pleszowa.

Obecnie kursujące linie:
211

Linie kursujące na pętlę:
211 (od 2010);

Zdjęcia:

CHROSNA
patrz: CHROSNA PĘTLA


CHROSNA PĘTLA

Wcześniejsza nazwa: CHROSNA

Pętla we wsi Chrosna powstała w roku 1980. Skierowano tu linię 226 z Bronowic Nowych. W okresie między 1990 a 1997 rokiem linia kursowała z pętli Cichy Kącik by od 1998 roku powórcić na poprzednią trasę z Bronowic Nowych (obecnie Bronowice Małe). W dniu 15 września 2015r. przy okazji zmian nazw przystanków zmieniono nazwę końcówki Chrosna na Chrosna Pętla. Od 17.09.2016r. w związku z brakiem możliwości przejazdu standardowych autobusów przez most na Rudawie w Szczyglicach zdecydowano o skierowaniu na linię 226 autobusów typu midi. W związku z tym do pętli Chrosna na stałe skierowano także linię 209.

Obecnie kursujące linie:
209, 226

Linie kursujące na pętlę:
209 (od 2016),
226 (od 1980);

Zdjęcia:

CICHY KĄCIK

Wcześniejsza nazwa: MAŁE BŁONIA, PIASTOWSKA

Pierwsza pętla zlokalizowana została prawdopodobnie przy skrzyżowaniu z al. 3-go maja, pod nazwą Piastowska. W późniejszym czasie kierowano autobusy na końcówkę przy pętli tramwajowej Małe Błonia. W roku 1967 zmieniono nazwę pętli na Cichy Kącik. W roku 2004 przebudowano istniejącą pętlę tramwajową wraz z pętlą autobusową (zdjęcia 1, 2, 3 i 4). Obecna końcówka zlokalizowana jest na ulicy Igrców.

Obecnie kursujące linie:
159

Linie kursujące na pętlę:
2-A (1946-1957),
5 (1938-1938; 1938-1938; 1939-1939),
15 (1937-1937),
102 (1957-1960; 1961-1973; 1974-1990),
139 (1979-1983),
152 (1973-1973; 1974-1988),
159 (od 1990),
226 (1990-1997),
252 (1988-1990),
439 (1996-1999),
544 (1993-1994),
611 (2015-2016),
618 (2013-2015);
Zdjęcia:

CŁO

Pętla pod nazwą Cło powstała na potrzeby linii 11-A a następnie dla linii 211bis będącej wsparciem dla linii 211, kursującej z kierunku Niepołomic. Po roku 1975 i likwidacji linii 211bis końcówka Cło funkcjonuje jako przystanek przelotowy (do roku 1996 dla linii 211, do roku 1999 dla linii 231, a od roku 2000 dla linii 161).

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
11-A (1954-1955; 1955-1957),
111 (1957-1957; 1957-1961),
131 (1967-1967),
211 (1961-1966),
211bis (1964-1971);

Zdjęcia:

CMENTARZ BATOWICE

Wcześniejsza nazwa: CMENTARZ BATOWICE II BRAMA

Na potrzeby dowozu pasażerów pod nową bramę Cmentarza Batowickiego stworzono pętlę autobusową, na którą skierowano, wariantowymi kursami, linię 105. W dniu 28.01.2008 roku stworzono nową linię o numerze 405, kursującą po trasie wariantowych kursów dotychczasowej linii 105.

Obecnie kursujące linie:
142, 405/105

Linie kursujące na pętlę:
105 (1999-2008),
142 (od 2014),
405 (od 2008);

Zdjęcia:

CMENTARZ BATOWICE II BRAMA
patrz: CMENTARZ BATOWICE


CMENTARZ OLSZANICA

Wcześniejsza nazwa: OLSZANICA

Pętla w Olszanicy wybudowana została w roku 2005. Przedłużono tu wtedy linię 152 z Chełmu. Końcówka zlokalizowana została przy ulicy Olszanickiej w pobliżu cmentarza. W dniem wprowadzenia wakacyjnych rozkładów jazdy w dn. 25.06.2016r. zmieniono nazwę pętli na Cmentarz Olszanica.

Obecnie kursujące linie:
152

Linie kursujące na pętlę:
152 (od 2005);

Zdjęcia:

CRACOVIA
patrz: CRACOVIA STADION


CRACOVIA STADION

Wcześniejsza nazwa: CRACOVIA

Pętla zlokalizowana została tuż przy hotelu Cracovia i stadionie KS Cracovia (stąd nazwa końcówki). Przystanki dla wsiadających i wysiadjących znajdują się na ulicy Kałuży (dla linii 109 i 409) zaś dla linii 134 (dawniej również 439) przystanek dla wysiadających znajdował się na przystanku przelotowym na alei Krasińskiego. Na wniosek Dzielnicy VII Zwierzyniec od dnia 24.03.2012 roku zostały zmienione nazyw przystanków w tym rejonie. Nazwę Cracovia pozostawiono dla pary przystanków na alei Trzech Wieszczów. Przystanki na Alei Focha nazwano "Cracovia Błonia", natomiast nazwę pętli autobusowej przy ulicy Kałuży zmieniono na "Cracovia Stadion".

Obecnie kursujące linie:
109, 134, 409, 502

Linie kursujące na pętlę:
102 (1973-1974),
109 (1966-1968; 1998-1998; od 1999),
109bis (1966-1966),
113 (1988-1990),
124 (2013-2014),
134 (1967-1968; od 1998),
152 (1973-1974; 1993-1999),
194 (1988-1990),
209 (1966-1968),
209bis (1967-1968),
229 (1966-1967),
252 (1990-1993),
279 (2009-2011),
289 (2009-2011),
409 (od 2004),
424 (2013-2014),
439 (1996-2001),
452 (1992-1992; 1993-1993),
502 (od 2010),
504 (2014-2016),
512 (2008-2010),
618 (2009-2012),
B (1988-1990),
K (1998-1998; 1999-1999),
L (1969-1969; 1985-1985; 1986-1986; 1987-1987; 1988-1988);

Zdjęcia:

CZARNOWIEJSKA

Przystanek na ulicy Czarnowiejskiej funkcjonował jako przystanek końcowy dla linii 144 w roku 1981. Autobusy tej linii z kierunku Osiedla Krowodrza Górka, jadąc al. Kijowską skręcały w ulicę Czarnowiejską kończyły trasę na przystanku Czarnowiejska. Z powrotem autobusy kursowały ulicą Reymonta i Miechowską i dalej al. Kijowską do Krowodrzy. Obecnie służy jako przystanek końcowy dla ostatnich kursów linii 139.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
144 (1981-1981);

Zdjęcia:
-

CZERNICHÓW

Pętla we wsi Czernichów powstała w roku 1979. Wydłużono tu wówczas autobusy linii 229 z pętli we wsi Wyźrał. W dniu 12.01.2009 roku uruchomione zostały nowe linie autobusowe do tej miejscowości. Oprócz kursującej tu od 1979 roku linii 229, przedłużono tutaj wariantowymi kursami linię 249. Stworzono nowe linie 219 i 289 z Ronda Grunwaldzkiego do Czernichowa oraz linię 299 z Ronda Grunwaldzkiego do wsi Kamień (przez Czernichów). W dniu 1.05.2009 nastapiła reorganizacja linii jeżdżących do gminy Czernichów. Zlikwidowano linie 219 (do Czernichowa) i 299 (do Kamienia), zmieniono trasę linii 229 i 289. W czerwcu 2011 roku nastąpiły kolejne zmiany w kursowaniu autobusów do gmin Czernichów i Liszki. Linie 279 i 289 zostały zlikwidowane. Przedłużono trasy linii 259 (do Czernichowa) oraz 269 (do Czułówka Kapliczki).

Obecnie kursujące linie:
249, 259

Linie kursujące na pętlę:
219 (2009-2009),
229 (1979-2009),
249 (od 2009),
259 (od 2011),
289 (2009-2011);

Zdjęcia:

CZERWONE MAKI
patrz: CZERWONE MAKI P+R


CZERWONE MAKI P+R

Wcześniejsza nazwa: CZERWONE MAKI, KAMPUS UJ

Pętla autobusowa Kampus UJ powstała w roku 2001. Początkowo skierowano tu linię 114 wariantowymi kursami z pętli Ruczaj. W 2003 roku na stałe skierowano tu linię 114 i 194. Końcówka powstała przy budowanym wtedy osiedlu Europejskim przy skrzyżowaniu ulic Bobrzyńskiego i Czerwone Maki. Autobusy jadąc ul. Bobrzyńskiego, zawracały na rondzie u zbiegu ul. Bobrzyńskiego, Czerwone Maki, Bunscha i końcyły trasę w zatoce autobusowej (foto 1 i 2). Pod koniec 2010 roku rozpoczęto budowę linii tramwajowej oraz przebudowę ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego, od ul. Brożka po ul. Czerwone Maki. W zakresie budowy linii tramwajowej inwestycję podzielono na etapy. Jako pierwszy wykonano odcinek do ul. Gronostajowej (uruchomiony w dniu 29.12.2011r.), który zakończono tzw. mijanką, na którą skierowano tramwaje dwukierunkowe. II etap od końcówki Ruczaj wzdłuż ul. Bobrzyńskiego do nowej pętli tramwajowo-autobusowej zlokalizowanej na przeciw os. Europejskiego, po przeciwnej stronie ul. Bobrzyńskiego jak dotychczasowa pętla autobusowa. Terminal uroczyście otwarto 16.11.2012 roku. Zmieniono również nazwę z Kampus UJ na Czerwone Maki. Na nową petle skierowano głównie linie kursujące od storny Skawiny (dotychczas kończące trasę w Łagiewnikach). W związku z wejściem w życie wakacyjnego rozkładu jazdy od 25.06.2016r. do nazwy pętli dodano skrót P+R (eng. Park and Ride, pol. Parkuj i Jedź).

Obecnie kursujące linie:
116, 194, 203, 213, 223, 244, 253, 263, 283, 662, 903

Linie kursujące na pętlę:
104 (2009-2009),
114 (2001-2012),
116 (2012-2013; od 2017),
178 (2005-2012),
194 (od 2002),
203 (od 2012),
213 (od 2012),
223 (od 2012),
244 (od 2012),
253 (od 2012),
263 (od 2012),
283 (od 2012),
609 (2008-2013),
662 (od 2015),
903 (od 2012);

Zdjęcia:

CZULICE

Pierwsza pętla w Czulicach powstała w latach `90 na końcu wsi przy drodze w kierunku Karniowa (zdjęcia 1, 2, 3). W roku 2000 końcówkę zawieszono. Nową pętlę zlokalizowano przy kościele parafialnym (Zdjęcia 4, 5, 6). Stałe kursy wykonuje tu linia 252 z Pleszowa. Linia 212 kursuje na pętlę tylko wariantowymi kursami (przedłużenie trasy z pętli Karniów).

Obecnie kursujące linie:
212, 252

Linie kursujące na pętlę:
212 (od 2000),
251 (1990-2009),
252 (od 2009);

Zdjęcia:

CZUŁÓW

Pierwsze autobusy w Czułowie pojawiły się w roku 1981. Skierowano na tę końcówkę linię 269 z Salwatora. Od 11.06.2011 roku linia przedłużona została do petli Czułówek Kapliczka (z wariantowymi, krótszymi kursami do pętli Rybna Dolna).

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
269 (1981-2011);

Zdjęcia:

CZUŁÓWEK KAPLICZKA

Pętla we wsi Czułówek powstała w czerwcu 2011 roku na potrzeby linii 269. Linię przedłużono w dniu 11.06.2011 roku z pętli Czułów. Autobusy kursują przez Kryspinów, Czułów, Rybną.

Obecnie kursujące linie:
269

Linie kursujące na pętlę:
269 (od 2011);

Zdjęcia:

CZYŻYNY DWORZEC

Wcześniejsza nazwa: DWORZEC CZYŻYNY, CZYŻYNY PKS

Pierwsza końcówka o nazwie Czyżyny PKS zlokalizowana była na ulicy Medweckiego. Podczas budowy centrum handlowego CZYŻYNY postanowiono wybudować nowy dworzec autobusowy. Oddano go do użytku w dniu 08.03.2004 roku. Nadano nowej pętli nazwę Dworzec Czyżyny. W dniu 28.08.2004 roku zmieniono nazwę na Czyżyny Dworzec.

Obecnie kursujące linie:
113, 129, 142, 192, 202, 212, 222, 232, 608

Linie kursujące na pętlę:
103 (2015-2015),
113 (od 2012),
121 (2012-2013),
129 (od 1991),
136 (2004-2011),
142 (od 2012),
148 (2005-2009),
192 (od 2016),
193 (2013-2015),
202 (od 2012),
212 (od 2012),
222 (od 2011),
232 (od 2012),
601 (2012-2015),
608 (od 2015),
618 (2009-2012);

Zdjęcia:

CZYŻYNY PKS
patrz: CZYŻYNY DWORZEC


CZYŻYNY ZAKŁADY TYTONIOWE

Przy Zakładach Tytoniowych zlokalizowanych przy dzisiejszej al. Jana Pawła II, istniała pętla autobusowa. Powstała w 1969 roku dla linii 121 kursującej do pętli Łęg.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
121 (1969-1970),
123 (1961-1966);

Zdjęcia:
-