pętle tramwajowe O

OSIEDLE KROWODRZA GÓRKA
patrz: KROWODRZA GÓRKA


OSIEDLE OFICERSKIE

Końcówka powstała w 1934 roku po przedłużeniu linii tramwajowej z końcówki Lubicz zlokalizowanej na ulicy Mogilskiej w rejonie Fortu Lubicz (rejon dzisiejszego Ronda Mogilskiego). Nowa końcówka powstała na zakończeniu ówczesnej ul. Mogilskiej (obecnie przy skrzyżowaniu z ul. Beliny-Prażmowskiego). Funkcjonowała początkowo pod nazwą Osiedle Oficerskie. Końcówkę zlikwidowano w 1949 roku. Wybudowano wtedy torowisko w kierunku pętli Dąbie (na ulicy Mogilskiej przed mostem na rzece Białucha).

Obecnie końcówka nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
5 (1934-1944; 1945-1949),
8 (1939-1939);

Zdjęcia:
-

OSIEDLE PIASTÓW

Pętlę tramwajową na osiedlu Piastów wybudowano przez 1976r. Powstała po wybudowaniu linii do Mistrzejowic (otworzona w 1974r.), na przedłużeniu linii z pętli Bieńczyce. Zlokalizowano ją na zakończeniu ulicy Piasta Kołodzieja. Odcinek od ul. Srebrnych Orłów wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja do nowej pętli uroczyście otworzono 08.01.1976r. Pierwszą linią na pętli os. Piastów była czternastka.

Obecnie kursujące linie:
21, 52, 64

Linie kursujące na pętlę:
10 (1986-2012),
14 (1976-1991),
14bis (1977-1978),
14 /nocna/ (1976-1982),
17 (1999-2012),
21 (od 1999),
25 (1976-1986; 1990-1999),
26 (1978-1999),
26 /nocna/ (1982-1984),
40 (1994-1999; 2005-2012),
52 (od 2012),
64 (od 2013);
Zdjęcia:

OSIEDLE WIDOK
patrz: BRONOWICE MAŁE


OSIEDLE XXX-LECIA PRL
patrz: KROWODRZA GÓRKA