pętle tramwajowe K

KABEL
patrz: PROKOCIM


KAMIENNA
patrz: DWORZEC TOWAROWY


KLASZTORNA

Końcówka przy ulicy Klasztornej powstała w roku 1958 a zlikwidowana została w roku 1971, kiedy przedłużono torowisko do ulicy Ujastek Mogilski, łączą się z torowiskiem Pleszów - Centrum Administracyjne HiL.

Obecnie końcówka nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
16 (1958-1967),
16bis (1960-1960),
20 (1960-1967; 1967-1968; 1969-1971),
20 /nocna/ (1969-1971);

Zdjęcia:
-

KOKSOCHEMIA

Końcówka o nazwie Koksochemia powstała w roku 1954. Wybudowano wtedy torowisko w ciągu ulicy Ujastek Mogilski spod Centrum Administracyjnego HiL. Końcówka istniała do roku 1962, kiedy przedłużono torowisko do końcówki Cementownia Pleszów.

Obecnie końcówka nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
14 (1955-1955; 1958-1962),
15 (1954-1962),
15bis (1957-1958),
15 /nocna/ (1957-1962),
D (1956-1957; 1958-1958);

Zdjęcia:
-

KOMBINAT

Kombinat to węzeł przesiadkowy pod bramą główną Huty Arcelor Mittal (dawna nazwa Huta im. T. Sendzimira i wcześniejsza Huta im. Lenina). W tym miejscu od lat `50 istnieje pętla autobusowa oraz tramwajowe przystanki przelotowe (które na przestrzeni lat zmieniały swoje lokalizacje). Ze względu na bliskie sąsiedztwo zajezdni tramwajowej duża część linii tramwajowych rozpoczyna tu i kończy swoją trasę (niebędącą ich trasą stałą), np. linia 4 czy 22. W nocy z 21 na 22 listopada 2014r. przedłużono tutaj trasę linii nocnej nr 62, która kończyła i zaczynała trasę właśnie pod Kombinatem (tramwaje zawracały na pętli Kopiec Wandy). Trasę skrócono do Placu Centralnego w połowie 2015r.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
62 (2014-2015);

Zdjęcia:
-

KOPIEC WANDY

Odcinek Centrum Administracyjne HiL - Koksochemia powstał w roku 1954. Na wysokości Kopca Wandy w roku 1971 przyłączono torowisko z ulicy Igołomskiej (dziś Ptaszyckiego) z kierunku zlikwidowanej wtedy pętli przy ulicy Klasztornej. Wraz z przebudową linii tramwajowej w kierunku Pleszowa (Koksochemii), wzdłuż ulicy Ujastek Mogilski, na wysokości skrzyżowania ulic Ptaszyckiego-Igołomska, zlokalizowano wielopoziomowe skrzyżowanie linii tramwajowych wraz z pętlą. Końcówka wybudowana została w 1977 roku u stóp Kopca Wandy a jej uroczyste otwarcie nastąpiło 12.09.1977r.

Obecnie kursujące linie:
12, 16

Linie kursujące na pętlę:
12 (od 2016),
14bis (1977-1978),
16 (od 2012),
17 (2009-2012),
20 (1977-1982; 2003-2009),
26 (1978-1982),
28 (1979-1979);

Zdjęcia:

KROWODRZA GÓRKA

Wcześniejsza nazwa: OSIEDLE KROWODRZA GÓRKA, OSIEDLE XXX-LECIA PRL

Na początku 1982 roku zaczęto budować linię tramwajową z Dworca Towarowego (ul. Kamienna) w kierunku nowobudowanych osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych na północy miasta. Cała trasa z Dworca Towarowego na Azory i Bronowice została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich zakładał budowę odcinka od ul. Kamiennej do os. XXX-lecia PRL (obecnie Krowodrza Górka), drugi od XXX-lecia do os. Azory i ostatni z Azorów na Bronowice. Planowano również budowę nowej zajezdni autobusowo-tramwajowej w rejonie ul. Łokietka. Z planów wykonano jedynie etap pierwszy i tak trasę wiodącą na osiedle XXX-lecia PRL otwarto w 1984 roku (zdjęcia 1 i 2). Pętla w takim ukłądzie funkcjonowała do roku 2007 (zdjęcia 3, 4, 5 i 6). W okresie od 17 marca 2007 roku do 31 sierpnia 2007 roku, była prowadzona gruntowna modernizacja trasy na odcinku Dworzec Towarowy - Krowodrza Górka wraz z budową trasy tramwajowej od Dworca Towarowego do ul. Pawiej (zdjęcia 7, 8). Obecnie pętla została powiększona o jeden tor i przystosowana do obłsugi KST (zdjęcia 9, 10 i 11).

Obecnie kursujące linie:
3, 5, 18, 50, 69

Linie kursujące na pętlę:
3 (od 1984),
3 /nocna/ (1984-1986),
5 (1986-2007; od 2008),
7 (1984-2007; 2011-2012),
7 /nocna/ (1984-1986),
12 (2007-2008; 2010-2011),
18 (od 2012),
19 (1999-2012),
21 (1984-1999),
34 (2005-2008),
50 (od 2008),
69 (od 2012);

Zdjęcia:

KURDWANÓW

Pętla tramwajowa na osiedlu Kurdwanów została zbudowana na początku 2000 roku. Była to pierwsza inwestycja (I etap) budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Zlokalizowana została przy skrzyżowaniu ulicy Witosa i Halszki. Jako jedyna pętla tramwajowa w Krakowie, jest zbudowana na wiadukcie. Pętla funkcjonuje pod nazwą Kurdwanów Pętla, zaś na tablicach kierunkowych widnieje nazwa Kurdwanów. Przystanki dla wysiadających i wsiadających zlokalizowane są tuż przy skrzyżowaniu z ul. Halszki (zdjęcie 4).

Obecnie kursujące linie:
6, 24, 50

Linie kursujące na pętlę:
6 (2000-2005; od 2007),
7 (2009-2012),
24 (2000-2005; od 2007),
32 (2005-2007),
34 (2005-2008),
36 (2005-2007),
38 (2005-2007),
50 (od 2008);

Zdjęcia: