pętle tramwajowe P

PARK JORDANA
patrz: CICHY KĄCIK


PARK KRAKOWSKI

Wcześniejsza nazwa: PLAC INWALIDÓW, ROGATKA NOWOWIEJSKA

Jedna z pierwszych końcówek wąskotorowego tramwaju zlokalizowana została przy Parku Krakowskim na ulicy Królewskiej. Pierwsze tramwaje zaczęły tu kursować już w roku 1896. W latach `30 XX wieku linię przebudowano na torowisko normalnotorowe. W latch okupacji niemieckiej końcówkę nazywano Plac Inwalidów. Końcówkę zlikwidowano w 1945 roku.

Obecnie końcówka nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
2 (linia wąskotorowa tramwaju konnego) (1896-1901),
2 (linia wąskotorowa tramwaju elektrycznego) (1901-1928),
2 (1945-1945),
8 Linia tylko dla Niemców (Nur für Deutsche) (1941-1945);

Zdjęcia:
-

PLAC BERNARDYŃSKI

Końcówka zlokalizowana była u wylotu ulicu św. Gertrudy. Funkcjonowała w roku 1939. Według danych końcówka mogła nazywać się również Wawel.

Obecnie końcówka nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
8 (1939-1939),
9 (1939-1939);

Zdjęcia:
-

PLAC CENTRALNY
patrz: PLAC CENTRALNY IM. RONALDA REAGANA


PLAC CENTRALNY IM. RONALDA REAGANA

Wcześniejsza nazwa: PLAC CENTRALNY

Torowisko do Placu Centralnego wybodowano w roku 1957 przedłużając linię z Ronda Mogilskiego wzdłuż al. Planu 6 Letniego (al. Jana Pawła II) pod Centrum Administracyjne HiL. Kończyły tu przeważnie linie dodatkowe, wspomagające linie zwykłe. W 2004 roku do nazwy dodano patrona - amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana zaś dopiero w 2013r. zmieniono nazwy przystanków w obrębie placu. W dniu 1.02.2014r. rozpoczął się I etap remontu od Ronda Mogilskiego do Placu Centralnego. W związku z tym wstrzymano ruch tramwajów pomiędzy Rondem Mogilskim i Rondem Czyżyńskim. Odcinek ten oddano do użytku w dniu wejścia w życie powakacyjnych rozkładów jazdy czyli 1.09.2014r. W tym samym dniu rozpoczęto prace nad II etapem prac od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego z kompleksową przebudową tych obu ważnych węzłów komunikacyjnych. Ruch tramwajowy przywrócono w dniu 23.12.2014r. w relacji od Ronda Czyżyńskiego do Kopca Wandy. Po dwóch miesiącach przerwy w dniu 14.02.2015r. rozpoczęły się prace nad odcinkiem w relacji aleja Solidarności - aleja Andersa. Ostatecznie remont przy samym Placu Centralnym zakończono 23.05.2015r.

Obecnie kursujące linie:
62

Linie kursujące na pętlę:
4bis (1970-1971),
5bis (1968-1969),
10 (1984-1984),
10 /nocna/ (1984-1984),
14 (1995-1999),
14bis (1960-1960),
15bis (1957-1958),
16bis (1960-1960),
20 (1961-1967; 1971-1971),
20bis (1977-1977),
28 (1979-1982),
42 (1995-1999),
44 (1990-1994),
46 (1992-1995),
62 (od 2013),
64 (2012-2013),
72 (2008-2008),
D (1956-1957; 1958-1958; 1962-1965; 1967-1968);

Zdjęcia:

PLAC INWALIDÓW
patrz: PARK KRAKOWSKI


PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO

Pierwsze tramwaje na plac Kaziemierza Wielkiego (obecnie plac Axentowicza) przybyły w roku 1939 na linii 9. We wrześniu tego samego roku (z powodu wybuchu II Wojny Światowej) tramwaje linii 9 zostały zlikwidowane.

Obecnie końcówka nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
9 (1939-1939);

Zdjęcia:
-

PLAC WOLNICA

Końcówka na Placu Wolnica powstała w roku 1945 i jako końcówka wąskotorowa funkcjonowała do roku 1953. W roku 1956 uruchomiono nową, normalnotorową końcówkę pod tą samą nazwą, która funkcjonowała do 1965 roku.

Obecnie końcówka nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
1 (linia wąskotorowa tramwaju elektrycznego) (1945-1953),
D (linia wąskotorowa tramwaju elektrycznego) (1950-1953),
10bis (1956-1958; 1958-1960),
13bis (1958-1959),
18 (1959-1965),
18 /nocna/ (1959-1959),
19 (1959-1960);

Zdjęcia:
-

PLESZÓW

Wcześniejsza nazwa: CEMENTOWNIA PLESZÓW

W roku 1954 spod Centrum Administracyjnego HiL wybudowano torowisko tramwajowe do ulicy Igołomskiej do końcówki Koksochemia. Ze względu na jej lokalizację na terenie zakładu i koniecznością budowy nowych obiektów wykonano krótkie odgałęzienie od istniejącej trasy - odcinek torowiska wzdłuż ulicy Igołomskiej do wysokości cmentarza w Pleszowie. Torowisko zakończono ślepym torem a końcówkę nazwano Cementownia (zdjęcia 1 i 2). Pierwsze tramwaje zaczęły tu kursować w dniu 28.04.1962r. Obecną pętlę oddano do użytku w polowie lat `60 (zdjęcia 3, 4 i 5). Początkowo pętla funkcjonowała pod nazwą Cementowania bądź Cementowania Pleszów. W roku 1984 zmieniono nazwę na Pleszów. W latach `70 zaczęto budowę linii tramwajowej od końcówki Klasztorna, wzdłuż ulicy Igołomskiej (dziś Ptaszyckiego). Wybudowano wtedy wielopoziomowe skrzyżowanie linii tramwajowych oraz przygotowano miejsce pod późniejszą pętlę Kopiec Wandy.

Obecnie kursujące linie:
10, 21

Linie kursujące na pętlę:
10 (od 2012),
14 (1962-1991),
14bis (1977-1978),
14 /nocna/ (1964-1982),
15 (1962-2012),
15 /nocna/ (1962-1984),
20 (1964-1964; 1971-2003),
21 (od 1999),
23 (1971-1982; 1982-1985; 1985-1986),
26 (1978-1999),
26 /nocna/ (1982-1984),
43 (1996-1997),
46 (1997-1999),
D (1969-1971);

Zdjęcia:

PŁASZÓW

Wcześniejsza nazwa: WIELICKA

Pierwsza końcówka pod nazwą Wielicka powstała poprzez odgałęzienie linii tramwajowej biegnącej od III Mostu w kierunku ulicy Wielickiej. Została zbudowana w roku 1938. Rok później (1939) linię numer 6 przedłużono w rejon linii kolejowej przy ulicy Wielickiej. Kolejna pętla powstała na wysokości Cmentarza Podgórskiego (prawdopodobnie w wykopie). Nastepnie linię przedłużono do ulicy Dworcowej.

Obecnie końcówka nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
6 (1938-1944; 1947-1960),
6 /nocna/ (1957-1960),
9 (1946-1947; 1952-1960),
13 (1954-1960),
13 /nocna/ (1957-1960),
B /nocna/ (1948-1957);

Zdjęcia:
-

POLITECHNIKA

Pierwsze tramwaje pod Politechnikę Krakowską dojechały w dniu 21.01.2007 r. Przedłużono wtedy linię tramwajową z końcówki Dworzec Główny Zachód (Galeria), wykorzystując przełączkę (zwrotnicę) dotychczas używaną pod Galerią Krakowską. W dniu 19.08.2007 roku końcówka została zlikwidowana a obecnie służy jako przystanek przelotowy w kierunku pętli na ulicy Kamiennej.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
24 (2007-2007);

Zdjęcia:

PROKOCIM

Wcześniejsza nazwa: KABEL

W roku 1960 postanowiono przedłużyć torowisko tramwajowe z końcówki Dworcowa (Dworzec Płaszów) w kierunku Prokocimia. Pierwsza końcówka o tej nazwie powstała w roku 1960 na wysokości Kabla. Była to wówczas mijanka. 5 lat później (1965) przedłużono linię tramwajową do miejsca gdzie do dziś znajduje się końcówka Prokocim. Odcinek jednotorowy o długości 2,3km, od dotychczasowej końcówki Kabel do nowej pętli uroczyście otwarto 8 marca 1965r. W 1978 roku rozpoczęto prace nad przedłużeniem torowiska do Bieżanowa Nowego. W latach `90 pętlę Prokocim zmodernizowano.

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
3 (1969-1979),
3 /nocna/ (1969-1979),
6 (1960-1978; 1979-2000),
6 /nocna/ (1960-1978; 1979-1979),
9 (1960-1979),
9 /nocna/ (1976-1979),
13 (1971-1996),
13 /nocna/ (1971-1979),
24 (1975-1978),
30 (2000-2000),
43 (1996-1997; 2000-2000),
46 (1997-1999),
51 (2009-2011);

Zdjęcia: