pętle autobusowe N

NA KOZŁÓWCE

Pętla na osiedlu Na Kozłówce powstała w roku 1972. Zlokalizowana była przy skrzyżowaniu ulicy Na Kozłówce z ulica Spółdzielców (zdjęcie 1 i 2). Skierowano tu wówczas linię pospieszną C (z pętli Azory). Linię w 1978 roku zawieszono. W tym samym roku na nową końcówkę o tej nazwie tyle, że powstałej przy skrzyżowaniu ulicy Okólnej z Polonijną, skierowano autobusy linii 133 z zlikwidowanej pętli Prokocim. W roku 1998 stworzono tymczasową końcówkę o tej samej nazwie. Zlokalizowana była przy skrzyżowaniu ulicy Nowosądeckiej z ulicą Na Kozłówce.

Obecnie pętla nie używana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
104 (1996-1999),
133 (1978-1989),
173 (1978-1978),
C (1972-1978);

Zdjęcia:

NA ZAŁĘCZU

Pętla pod nazwą Na Załęczu postała przy ulicy o tej samej nazwie. W latach 1964-1965 oraz 1966-1967 skierowano tu linię 121, którą następnie skierowano do pętli Łęg. Następnie skierowana została tu linia 153, którą od 1980 roku kursowała tu wariantowymi kursami z końcówki Osiedle Lesisko. W latach 1999-2015 był to przystanek przelotowy. Od września 2015 roku kończy tu trasę linia 193.

Obecnie kursujące linie:
193

Linie kursujące na pętlę:
121 (1964-1965; 1966-1967),
153 (1980-1999),
193 (od 2015);

Zdjęcia:

NAD DRWINĄ

Pętla uruchomiona została w roku 2001. Skierowano tu wtedy linię 157 z pętli Bieżanów Bazy. W 2010 roku po likwidacji linii 157, skierowano na tę pętlę linię 108. Uległa ona likwidacji w 2012r. Po wakacjach w 2013r. przez pętlę skierowano część kursów linii 125. Przystanki (końcowy i początkowy, zlokalizowane były przed bramą Urzędu Celnego. Autobusy zawracały na terenie w/w urzędu.

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
108 (2010-2012),
157 (1995-1998; 2001-2010);

Zdjęcia:

NACZELNA

Końcówka zlokalizowana była przy skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza z ulicą Naczelną. Funkcjonowała dla linii 117 na przełomie 1966-1967 roku.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
117 (1966-1967);

Zdjęcia:
-

NARAMA
patrz: NARAMA REMIZA


NARAMA REMIZA

Wcześniejsza nazwa: NARAMA

Pętla powstała w roku 1987. Od początku kursuje tu linia 257 z Nowego Kleparza. Początkowo linia kursowała przez Zielonki, Wolę Zachariaszowską, Górną Wieś. W latach `90 zmieniono trasę linii i skierowano ją przez Węgrzce i Michałowice. W październiku 2015r. nazwę pętli zmieniono na Narama Remiza.

Obecnie kursujące linie:
257

Linie kursujące na pętlę:
257 (od 1987);

Zdjęcia:

NARVIK
patrz: JUDYMA SZKOŁA


NIELEPICE

Pętla powstała w 2008 roku. W dniu 16.08.2008 roku przedłużono trasę linii 258 z pętli Brzoskwinia.

Obecnie kursujące linie:
258

Linie kursujące na pętlę:
258 (od 2008);

Zdjęcia:

NIEPOŁOMICE

Pętla w Niepołomicach zlokalizowana była na ulicy Parkowej przy Zamku Królewskim (zdjęcia 1 i 2). Kursowały tam linie podmiejskie 221 i 231 kursujące z Pleszowa. Od 01.01.2000 roku gmina Niepołomice zrezygnowała z dopłat do autobusów i krakowskie MPK zlikwidowało połączenia z tym miastem. Linie 221 i 231 skrócono do końcówki Wolica Most i przenumerowano odpowiednio na numery 111 i 161. Pod koniec grudnia 2010 roku do miasta Niepołomice ponownie zaczęły kursować autobusy krakowskiej komunikacji miejskiej. Jednak autobusy nie skierowano do dawnej końcówki na Rynku, lecz na pobliski Dworzec Autobusowy. Dawna pętla Niepołomice została przeklasowana na przystanek przelotowy. Nowe perony przeniseione zostały na poczatek ul. Parkowej (zdjęcia 3 i 4).

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
221 (1987-1999),
231 (1975-1999),
231bis (1980-1987),
705 (1993-1996),
N (1970-1970);

Zdjęcia:

NIEPOŁOMICE DWORZEC

Od 28.12.2010, po blisko 10 latach przerwy, do Niepołomic ponownie zaczęły kursować autobusy regularnych linii autobusowych z Krakowa. Do nowej pętli zlokalizowanej na Dworcu Autobusowym przy ul. Spółdzielczej skierowano docelowo linie 221 z Małego Płaszowa (przez Brzegi i Grabie) i linie przyspieszoną 301, obsługiwaną przez firmę Mobilis, z Dworca Płaszów (przez Wieliczkę). Przez pętlę przejeżdża również linia 211 z Pleszowa do Chobotu.

Obecnie kursujące linie:
221, 301

Linie kursujące na pętlę:
221 (od 2010),
301 (od 2010);

Zdjęcia:

NIEPOŁOMICE PKP

Końcówka pod Dworcem PKP w Niepołomicach powstała w roku 1973. Była to pierwsza pętla dla autobusów MPK w tym mieście. Służyła dwa lata dla linii 231. W roku 1975 linię skierowano do pętli Niepołomice Rynek, zlokalizowanej w pobliży Zamku. Zarówno pętla jak i dworzec PKP w Niepołomicach istaniały do roku 2005. W czerwcu tego roku zaczęto rozbiórkę linii kolejowej do Niepołomic wraz z budynkami. Obecnie na tym terenie znajduje się obwodnica miasta.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
231 (1973-1975);

Zdjęcia:
-

NIEPOŁOMICE PUSZCZA

Pętla powstała tuż za granicą miasta Niepołomice. Umożliwiała dojazd wariantowymi kursami linii 231 do Puszczy Niepołomickiej (stała trasa linii 231 Pleszów-Niepołomice). Obecnie w miejscy dawnej końcówki istnieje parking.

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
231 (1975-1999),
N (1970-1970; 1971-1971; 1972-1972);

Zdjęcia:

NOWA WIEŚ SZLACHECKA

Od 1980 do 2009 roku pętla w Nowej Wsi Szlacheckiej była jedną z dwóch pętli linii 249 poza granicami miasta Krakowa (Linia 249 kursowała wariantowymi kursami do Nowej Wsi Szlacheckiej i do Kaszowa). Końcówka zlokalizowana jest w centrum wsi. W dniu 12.01.2009 linię przedłużono do Czernichowa, jadnak część kursów tej linii nadal kończy trasę na tej końcówce.

Obecnie kursujące linie:
249

Linie kursujące na pętlę:
249 (od 1980);

Zdjęcia:

NOWE BRZESKO

W latach `90 do Nowego Brzeska skierowano pospieszną linię E kursującą z Ronda Mogilskiego. Pętla w miejscowości Nowe Brzesko zlokalizowana została na rynku. W 1996 roku linię zlikwidowano, likwidując jednocześnie końcówkę w tym mieście. Obecnie po trasie dawnej linii E kursują autobusy firmy CB.

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
E (1992-1996);

Zdjęcia:

Obecnie kursujące linie:
669

Linie kursujące na pętlę:
614 (2010-2012),
669 (od 2015);

Zdjęcia:
NOWY BIEŻANÓW

Wcześniejsza nazwa: BIEŻANÓW NOWY

Na os. Bieżanów Nowy znajduje się zarówno pętla tramwajowa jak i autobusowa. Zlokalizowane są w różnych miejscach (tramwajowa przy skrzyżowaniu ulicy Ćwiklińskiej z ul. Barbary a autobusowa przy ul. Aleksandry). Jednak linie autobusowe nocne skierowane zostały na przystanki przy pętli tramwajowej (pod tą samą nazwą co pętla autobusowa - Bieżanów Nowy). We względu na fakt, że przez lata pętla tramwajowa i pętla autobusowa nosiły tą samą nazwę, w 2012 roku postanowiono uporządkować nazewnictwo. Pętlę tramwajową przemianowano na Nowy Bieżanów a autobusową na Nowy Bieżanów Południe (od 01.09.2012 roku autobusy linii dziennych kursują na pętlę Nowy Bieżanów Południe, a nocne jak i linie tramwajowe na Nowy Bieżanów). Pod koniec września 2012r. po 20 latach przerwy uruchomiono nocne linie tramwajowe. Jedna z (nr 69) skierowana została na Bieżanów, przez co likwidacji uległa linia 614. Od nocy 02/03.02.2015r. linia 69 kursuje tylko w noce czwartek/piątek, piątek/sobota, sobota/niedziela i niedziela/poniedziałek. W pozostałe dni kursuje linia autobusowa 669.

NOWY BIEŻANÓW POŁUDNIE

Wcześniejsza nazwa: BIEŻANÓW NOWY

Pętla powstała w latach `80 i zlokalizowano przy ulicy Aleksandry (pętla tramwajowa o podobnej nazwie wybudowana została w 1978 roku przy skrzyżowaniu ulicy Ćwiklińskiej i Barbary). Od 01.09.2012 roku wprowadzono zmiany nazw przystanków i pętli w tym rejonie. W celu uporządkowania zmieniono nazwę pętli tramwajowej Bieżanów Nowy na Nowy Bieżanów a pętli autobusowej z Bieżanów Nowy na Nowy Bieżanów Południe. Przez to uporządkowała została kwestia kursowania linii dziennych i nocnych (podobnie jak to miało miejsce wcześniej na pętle autobusową Nowy Bieżanów Południe kursują przede wszystkim linie dzienne, zaś autobusy linii nocnych kursują do końcówki Nowy Bieżanów, przy pętli tramwajowej).

Obecnie kursujące linie:
173, 503

Linie kursujące na pętlę:
163 (1990-2011),
173 (od 1987),
183 (1995-2001; 2010-2011),
463 (2011-2012),
502 (1999-2010),
503 (2012-2012; od 2012),
522 (2010-2012),
603 (2005-2010),
607 (1984-2005),
613 (2008-2010),
614 (od 2010),
C (1987-1999),
D (1989-1990);

Zdjęcia:

NOWY KLEPARZ

Pierwsza końcówka pod nazwą Nowy Kleparz zlokalizowana została przy skrzyżowaniu z al. Słowackiego już w roku 1928. Obecny dworzec przy skrzyżowaniu ulicy Prądnickiej z ulicą Wrocławską, przy forcie Kleparz, powstał w 1961 w miejscu starego placu targowego. Wcześniej autobusy kończyły trasę na ulicy Długiej oraz Lubelskiej. Końcówka była przeznaczona głównie pod autobusy strefowe kursujące do Michałowic, Toń czy Zielonek. Do dnia dzisiejszego pętla znajduje się w tym samy miejscu.

Obecnie kursujące linie:
140, 257, 277, 280

Linie kursujące na pętlę:
6 (1938-1939),
7-A (1948-1957),
8 (1928-1932; 1935-1937),
107 (1961-1971; 1972-1973; 1974-1976),
114 (1961-1964),
115 (1957-1960; 1961-1971; 1971-1990),
116 (1961-1967),
117 (1967-1969),
118 (1999-2008),
120 (1961-2011),
120bis (1971-1975; 1983-1987),
124 (1961-1967),
130 (1967-1971),
130bis (1971-1975),
132 (1967-2015),
137 (2003-2011),
140 (1972-1974; od 2017),
147 (2005-2007),
150 (1986-2007),
154 (1975-1981; 2012-2013),
177 (2002-2003),
185 (1996-1999; 1999-2002),
207 (1963-2011),
208 (1999-1999; 2004-2008),
215 (1984-1990),
217 (1961-2011),
220 (1986-2000; 2004-2011),
227 (1977-2011),
228 (2004-2008),
237 (1987-2011),
238 (1996-1997),
240 (2007-2011),
247 (1974-2011),
248 (1990-1997),
257 (od 1987),
258 (1990-1997),
277 (1990-1991; od 1992),
280 (od 2016),
287 (2002-2006),
297 (2007-2011),
415 (1994-1999),
437 (2006-2011),
464 (1990-1994),
477 (2002-2003),
D (1974-1974);

Zdjęcia: