pętle autobusowe J

JAGIEŁŁY

Końcówka na ulicy Władysława Jagiełły powstała w roku 1984. Służyła jako przystanek końcowy dla linii 149 kursującej z Alei Przyjaźni (1984-1985) a później z Kombinatu (1985-1989). W roku 1989 końcówkę zlikwidowano.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
149 (1984-1989);

Zdjęcia:
-

JARACZA

Końcówka na ulicy Jaracza (obecnie Sereno Fenna) powstała w roku 1957 dla linii 7-A, przenumerowanej jeszcze w tym samym roku na numer 107.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
7-A (1957-1957),
107 (1957-1960);

Zdjęcia:
-

JAŚKOWICE

Na zlecenie gminy Skawina w dniu 1.06.2007 roku uruchomiono nową linię strefową o numerze 223 kursującą z Łagiewnik. Linia skierowana została do wsi Jaśkowice. Ze względu na brak pętli w tej wsi autobusy linii 223 kończyły trasę w Jaśkowicach i zawracały w pobliskiej Brzeźnicy. Po podpisaniu umowy z gminą Brzeźnica z dniem 25.08.2007 roku autobusy linii 223 skierowane zostały na nową pętlę autobusową przy dworcu PKP w Brzeźnicy.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
223 (2007-2007);

Zdjęcia:

JEZIORZANY
patrz: JEZIORZANY PĘTLA


JEZIORZANY PĘTLA

Wcześniejsza nazwa: JEZIORZANY

Pętla powstała w 1974 roku. Od początku istnienia końcówki kursuje tu linia 239 z pętli Salwator. Pętla zlokalizowana została we wsi Jeziorzany przy remizie strażackiej. Od 2011 roku przez pętlę kursy wariantowe wykonuje również linia 259 (kursująca na trasie Salwator-Czernichów). Od 12.09.2015r. w nazwie pętli dodano wyraz "Pętla". W dniu 08.04.2017r. nastąpiły zmiany w układzie linii 239. Stała trasa wydłużona została z Jeziorzan do Wołowic (Salwator-Wołowice Kapliczka przez Liszki, Rączną Kapliczkę, Ściejowice, Jeziorzany, Grotową). Linia zyskała ponadto 5 wariantów, w tym dwa kończące na pętli w Jeziorzanach (wariant "A" przez Liszki, Rączną Podlas, Rączną Kościół oraz wariant "C" przez Liszki, Rączną Kapliczkę, Ściejowice).

Obecnie kursujące linie:
239

Linie kursujące na pętlę:
239 (od 1974);

Zdjęcia:

JUBILAT

Przystanek przelotowy pod nazwą Jubilat (na alei Krasińskiego) służył w połowie lat `70 jako przystanek końcowy i początkowy dla linii mikrobusowej M3.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
M3 (1975-1976);

Zdjęcia:
-

JUDYMA SZKOŁA

Wcześniejsza nazwa: NARVIK, OSIEDLE KLINY, OSIEDLE KLINY BORKOWSKIE

Końcówka na osiedlu Kliny powstała w roku 1971. Przystanek końcowy i początkowy zlokalizowany został na ulicy Zawiszy. Autobusy jadące z kierunku Borku Fałęckiego wjeżdżają na osiedle ulicą Forteczną, doktora Judyma i ulicą Banachiewicza. Powrót ulicą Zawiszy i Forteczną. Od dn. 17.11.2012r. pętla nosiła nazwę Narvik od jednej z ulic w pobliżu. W dniu 24.03.2014r. nazwa przystanku Narvik została zmieniona na Judyma Szkoła.

Obecnie kursujące linie:
151, 451

Linie kursujące na pętlę:
101bis (1971-1971),
141 (1972-2004; 2004-2012),
151 (od 1996),
451 (od 2012);

Zdjęcia: