pętle autobusowe R

RADWANOWICE PĘTLA

Pętla w miejscowości Radwanowice położona jest w centrum przy budynku OSP. W uzyciu liniowym jest od 2005 roku, dzięki skierowaniu tędy linii 278 do Krzeszowic, a od 2006 roku wariantowe kursy wykonuje tu linia 268.

Obecnie kursujące linie:
268

Linie kursujące na pętlę:
268 (od 2006);

Zdjęcia:
-

RADZIKOWSKIEGO OSIEDLE

Pierwsze autobusy na końcówkę pod nazwą Radzikowskiego Osiedle dotarły w dniu 17.11.2010r. na linii tymczasowej 773. Pętla utworzona ona została dla plepszenia komunikacji osiedla w związku z przebudową ronda Ofiar Katynia. Znajduje się na zakończeniu fragemntu ul. Radzikowskiego, w pobliżu stacji benzynowej. W dniu 22.06.2011r. linię 773 zlikwidowano. Po okresie wakacyjnym, w związku ze staraniami dzielnicy IV, uruchomiona została stała linia nr 168 kursująca po trasie dawnej tymczasowej linii 773. W marcu 2017r. nastąpiła mała rewolucja w komunikacji autobusowej, w związku z którą linię nr 118 zlikwidowano, linię 168 skierowano na końcowkę Chełmońskiego Pętla, zaś na ul. Radzikowskiego skierowano nową linię numer 140 kursującą z Nowego Kleprza przez ul. dra Twardego, Wybickiego i Radzikowskiego (powrót przez Conrada i pętlę Azory).

Obecnie kursujące linie:
140

Linie kursujące na pętlę:
140 (od 2017),
168 (2011-2017);

Zdjęcia:
-

RADZISZÓW
patrz: RADZISZÓW PĘTLA


RADZISZÓW PĘTLA
patrz: RADZISZÓW SZPITAL


RADZISZÓW PKP

Końcówka na placu przed budynkiem Dworca PKP w Radziszowie powstała w roku 2008. Na zlecenie miasta i gminy Skawina, w dniu 30.08.2008 roku, uruchomiona została linia autobusowa nr 263 kursująca z Łagiewnik. W 2011 roku ze względu na stan techniczny mostu na rzece Skawince, skrócono tymczasowo linie 233 oraz 253 do Radziszowa. Wówczas linię 263 skierowano do Woli Radziszowskiej. We wrześniu 2011 roku zmieniono status tych tras z tymczasowych na stałe.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
263 (2008-2011);

Zdjęcia:

RADZISZÓW SANATORIUM
patrz: RADZISZÓW


RADZISZÓW SZPITAL

Wcześniejsza nazwa: RADZISZÓW PĘTLA, RADZISZÓW, RADZISZÓW SANATORIUM

Pętla utworzona została w 1996 roku i zlokalizowana została przy Szpitalu Rehabilitacyjnym. Skrócono tu wtedy linię 206 z Krzywaczki. Od dnia 01.07.2007 roku pętla Radziszów funkcjonowała jako przystanek przelotowy po tym jak linię 206 przedłużono do Woli Radziszowskiej. W 2011 roku ze względu na zły stan techniczny mostu na rzece Skawince, skrócono tymczasowo linię 233 (kursującą na trasie Skawina PKP - Wola Radziszowska) oraz 253 (dotychczasową 206 kursującą również do Woli Radziszowskiej). W zamian do Woli Radziszowskiej skierowano linię 263. We wrześniu 2011 roku zmieniono status tych tras z tymczasowych na stałe. W lutym 2012 roku miała miejsce reforma komunikacji w gminie Skawina. Zmieniono wówczas trasę linii 233 do Kopanki, w zamian przez część Radziszowa skierowano nową linię 273. Od 26.09.2015r. pętla w Radziszowie funkcjonowała pod nazwą Radziszów Pętla. Kolejna zmiana miała miejsce w dniu 11.03.2017r. zmieniono wówczas nazwę Radziszów Pętla na Radziszów Szpital.

Obecnie kursujące linie:
253

Linie kursujące na pętlę:
206 (1996-2007),
233 (2011-2012),
253 (od 2012);

Zdjęcia:

RAJSKO

Końcówka Rajsko powstała na początku 1961 roku. Po ponad miesiącu kursowania tu wariantowego kursu linii 101 ze Swoszowic, linie przedłużono do pętli w Soboniowicach. Końcówka zlokalizowana była na skrzyżowaniu ulicy Sawiczewskich z ulicą Landaua. Po blisko 50 latach raptem przez parę dni to samo miejsce było wykorzystywane jako pętla autobusowa. Ze względu na prace przy budowie kanalizacji w ulicy Niewodniczańskiego, w dniach 11–14 kwietnia 2011r. ulica ta została wyłączona z ruchu. Linię 214 skierowano na objazd a w celu zapewnienia komunikacji w tym rejonie uruchomiono linię 714 kursującą na trasie Landaua - Grabówki. Autobusy kończyły wówczas trasę na tymczasowym przystanku zlokalizowanym na ul. Kuryłowicza a następnie w asyście nadzoru ruchu nawracały na skrzyżowaniu ulic Sawiczewskich, Landaua, Kuryłowicza, Podgórki i Droga Pokadowa.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
101 (1961-1961);

Zdjęcia:

RAKOWICE

Pętle o nazwie Rakowice stworzona na potrzeby linii 5-A (później 105) w roku 1957. Końcówkę zlokalizowano przy skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i dzisiejszej Beliny-Prażmowskiego. W roku 1957 skierowano tu linię 5-A. Po roku kursowania koncówka została zlikwidowana.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
5-A (1957-1957),
105 (1957-1958);

Zdjęcia:
-

RAKOWICE CMENTARZ

Końcówka pod bramą Cmentarza Rakowickiego, dla potrzeb linii numer 11, powstała w 1929 roku. Po paru miesiącach kursowania linia została zlikwidowana. W latach 1934-1937 kursowała tu lini numer 14 zaś w roku 1938 skierowano tu linię numer 4. Ze względu na wybuch wojny, w roku 1939 linię zawieszono.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
4 (1938-1939),
11 (1929-1929),
14 (1934-1935; 1935-1937);

Zdjęcia:
-

RAKOWICE LOTNISKO

Koncówka powstała przy skrzyżowaniu ulic Pijarów i Akacjowej, w pobliżu lotniska Rakowice. Ze względu na wybuch wojny w 1939 roku linię 4, kursującą na tą pętlę, zawieszono. Autobusy powróciły na tę końcówkę w roku 1953.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
4 (1938-1939),
13-A (1953-1957),
14 (1929-1937),
113 (1957-1964; 1970-1970);

Zdjęcia:
-

REDUTA CMENTARZ

Pętla autobusowa Reduta Cmentarz powstała przy Cmentarzu Batowickim w roku 1968. Zlokalizowana była przy bramie głównej cmentarza przy ulicy Reduta. W roku 1968 skierowano tu linię 135 kursującą z Dworca Wschodniego. W roku 1970 zmieniono numer linii na 235. W roku 1974 zlikwidowano pętlę.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
135 (1968-1970),
150 (1974-1974);

Zdjęcia:
-

RONDO CZYŻYŃSKIE

Rondo Czyżyńskie u zbiegu dzisiejszej al. Jana Pawła II (dawniej aleja Planu 6-letniego), alei Pokoju i ulicy Bieńcyckiej, wielokrotnie służyło jako końcówka dla linii autobusowych. Obecnie wszystkie przystanki wokół ronda są przystankami przelotowymi.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
121 (1965-1966; 1967-1968),
136 (2003-2004);

Zdjęcia:
-

RONDO GRUNWALDZKIE

Pętla powstała w roku 1979, kiedy wybudowano Most oraz Rondo Grunwaldzkie. Od tego drugiego zapożyczono nazwę a samą pętlę zlokalizowano przy ulicy Wygranej (foto 1, 2 i 3). Pętla w niezmienionej formie funkcjonowała do wakacji 2009 roku. Wtedy rozpoczęły się prace budowlane Centrum Kongresowego (foto 4). Od dnia 03.08.2009 autobusy linii 112, 116 oraz 162 skierowano na tymczasową końcówkę znajdującą się przy ulicy Dębowej (zachowując nazwę końcówki Rondo Grunwaldzkie) (foto 5 i 6), w późniejszym czasie, ze względu na protesty, autobusy linii 112 i 162 skierowano na nieużywany przystanek znajdujący sie na ul. Monte Cassino (foto 7, 8 i 9). Linię 101 skrócono do przystanku Most Grunwaldzki, linie 279 i 289 skrócono do przystanku Szwedzka (w późniejszym terminie autobusy w/w linii skierowano na pętlę Cracovia). Autobusy linii 169 (od dnia 29.09.2009) skierowano na nową końcówkę pod nazwą Dom Rencistów. Na początku grudnia 2009 roku ponownie wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów na końcówki pod nazwą Rondo Grunwaldzkie. Linia 101 pozostała na swojej dotychczasowej trasie (do Mostu Grunwaldzkiego). Linie 112, 116 i 162 skierowano z powrotem na dawną końcówkę przy ulicy Wygranej (foto 1, 2 i 3). Linia 169 pozostała na swojej tymczasowej trasie (do przystanku Dom Rencistów - jednocześnie zmieniono nazwę końcówki na Zielińskiego). Linie 279 i 289 na stałe skierowano pod Cracovię. W 2011 roku w zawiązku z kolejnymi etapami budowy Centrum Kongresowego, pętlę dla linii 112, 116 i 162 usytuowano na dawnym dworcu PKS, pomiędzy ulicą Wierzbową i Barską (foto 10, 11, 12, 13, 14 i 15). Po raz kolejny zmiany w tym rejonie wprowadzono 12.08.2013 roku. Linie autobusowe 112 i 162 skierowano na Most Grunwaldzki (przystanek dla wysiadających A+T na ul. Monte Cassino, przystanek dla wsiadających na ul. Monte Cassino (foto 7, 8 i 9)), zaś linie 124 i 424 skierowano do pętli Cracovia Stadion. Równolegle do prac budowlanych przy Centrum Kongresowym (ICE KRAKÓW (International Conferencing and Entertainment)) wykonywano nowy terminal autobusowy w rejonie dawnego dworca PKS (w rejonie ulicy Barskiej), któremu nadano nazwę Osiedle Podwawelskie. Zmieniono jednocześnie nazwy przystanków autobusowych i tramwajowych Most Grunwaldzki na Centrum Kongresowe. Autobusy linii 101, 112, 162, 412 po raz pierwszy zaczęły kursować na nową pętlę w dniu 01.09.2014r.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
100 (2001-2007),
101 (2007-2009),
104 (1981-1995),
112 (1981-2013),
116 (2006-2011, 2011-2012),
124 (2011-2013),
128 (1982-1992; 2011-2012),
134 (1985-1998),
140 (1986-1989),
144 (1981-1990),
156 (2011-2012),
162 (1981-2013),
169 (2005-2009),
194 (1983-1988),
206 (1992-2000),
219 (2009-2009),
279 (2009-2009),
289 (2009-2009),
299 (2009-2009),
412 (2012-2013),
424 (2011-2013),
428 (1992-1999),
439 (2001-2005),
612 (1986-1990),
628 (1982-1986),
D (1992-1992),
L (1989-1989);

Zdjęcia:

RONDO GRZEGÓRZECKIE

Rondo Grzegórzeckie, nazywane również Rondem Kotlarskim znajduje się u zbiegu ulic Kotlarskiej, Grzegórzeckiej i alei Powstania Warszawskiego i alei Pokoju. Rondo powstało w latach `70. Jest to jedno z ważniejszych węzłów komunikcyjnych w Krakowie, przez które przejeżdża sporo linii tramwajowych i autobusowych. Rondo Grzegórzeckie było również wykorzystaywane jako pętla autobusowa (podobnie jak Rondo Mogilskie). W roku 2008 Rondo zostało gruntownie przebudowane i przystosowane do obsługi KST.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
160 (1984-1987);

Zdjęcia:
-

RONDO KOCMYRZOWSKIE IM. KS. GORZELANEGO

Rondo u zbiegu ulicy Kocmyrzowskiej, Bieńczyckiej i al. Andresa (dawniej al. Rewolucji Październikowej) powstało w latach `60. Od samego początku istnienia jest to jeden z ważniejszych punktów przesiadkowych w Nowej Hucie. Nazwa nadana w tym czasie odnosi się od wsi Kocmyrzów, w kierunku której prowadzi ulica Kocmyrzowska. W 2007 roku rondu nadano patrona - księdza Józefa Gorzelanego, a w 2013r. zmieniono nazwy przystanków w jego obrębie i od tej pory pełna nazwa brzmi Rondo Kocmyrzowskie im. księdza Józefa Gorzelanego. Od nocy z 17 na 18 maja 2013 roku swoje kursy zaczyna i kończy tutaj linia nocna 642.

Obecnie kursujące linie:
642

Linie kursujące na pętlę:
642 (od 2013);

Zdjęcia:
-

RONDO MOGILSKIE

Pętla autobusowa przy rondzie Mogilskim powstała w latach `50. Początkowo zlokalizowana była na ulicy Mogilskiej. W latach `90 przystanki zlokalizowano na tymczasowej ulicy łączącej ulicę Mogilską i Lubomirskiego. W roku 2005 zlikwidowano tą końcówkę ze względu na całkowitą przebudowę ronda.

Obecnie petla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
10-A (1952-1952),
13-A (1953-1957),
105 (1958-1959),
113 (1957-1970),
128 (1963-1973; 1978-1978),
128bis (1973-1973),
137 (1969-1972),
192 (2001-2005),
194 (1994-1998),
250 (1995-1999),
398 (1997-1997),
424 (1991-1994),
428 (2000-2005),
613 (1986-1991),
628 (1978-1978),
E (1992-1992; 1992-1996),
M2 (1975-1980);

Zdjęcia:
-

RUCZAJ

Wcześniejsza nazwa: OSIEDLE RUCZAJ

Pętla powstała w roku 1992 po przedłużeniu ulicy Grota-Roweckiego do ulicy Zachodniej. Zlokalizowana została wówczas na końcu osiedla Ruczaj. Nazwę pętli Osiedle Ruczaj zmieniono na Ruczaj w 2004 roku. Rangę straciła po wybudowaniu nowej pętli Kampus UJ przy skrzyżowaniu ul. Bobrzyńskiego (przedłużenie ulicy Grota-Roweckiego) z ul. Czerwone Maki na wysokości osiedla Europejskiego. Pod koniec 2010 roku rozpoczęto budowę linii tramwajowej wraz z przebudową ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego od ul. Brożka po ul. Czerwone Maki. Pierwszy etap zakończono w grudniu 2011 roku, kiedy oddano do użytku tymczasową końcówkę tramwajową na wysokości pętli autobusowej Ruczaj (nadano jej taką samą nazwę). Ze względu na dublowanie się autobusów i tramwajów, linie 124, 128 i 424 od dnia 30.12.2011r. skierowano na skrócone trasy do Ronda Grunwaldzkiego a pętlę autobusową Ruczaj wyłączono z eksploatacji. Zdjęcia 5 i 6 z ostatniego dnia eksploatacji. W trakcie wykonywania prac budowlanych (przebudowa ul. Bobrzyńskiego oraz torowisko do ul. Czerwone Maki), od marca 2012, linie kursujące do Kampusu UJ skrócono w rejon dawnej pętli Ruczaj (przystanki na których zatrzymywały się autobusy zlokalizowano na ul. Grota-Roweckiego, autobusy wykonywały objazd ulicami Grota-Roweckiego - Łojasiewicza - Gronostajową) a w zamian na odcinku Ruczaj - Kampus UJ kursowała linia 714. Jedynie na stałe z Ruczaju kursowała do Skawiny linia 901, którą po uruchomieniu dworca Czerwone Maki przenumerowano na 903.

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
114 (1992-2003),
124 (2000-2011),
128 (1992-2011),
424 (2005-2011),
609 (2005-2008),
901 (2012-2012);

Zdjęcia:

RUSZCZA

Od lat `50 do lat `90 do Ruszczy kursowała linia 111 (wcześniej 11-A). W roku 1997 pętlę przeklasowano naprzystanek przelotowy, przez który kursowały linie 111 (Pleszów-Wolica Most), 131 (Pleszów-Chałupki), 146 (Kujawy-Przylasek Rusiecki) (od 2014 roku linia 141 Pleszów-Przylasek Rusiecki) i 161 (Pleszów-Wolica Most). Od 25.02.2017 roku dzięki wnioskom mieszkańców wariant linii 110 kończący do tej pory przy tunelu w Wadowie przedłużono przez tunel i ul. Za Górą do pętli w Ruszczy, nadając mu numer linii 160.

Obecnie kursujące linie:
160

Linie kursujące na pętlę:
11-A (1954-1955; 1957-1957),
111 (1957-1957; 1957-1957; 1961-1997),
160 (od 2017);

Zdjęcia:

RUSZCZA CMENTARZ

Końcówka (parking) zlokalizowany jest przed bramą wejściową na Cmentarz w Ruszczy przy ulicy Rusieckiej. Od 1998 roku w okresie Wszystkich Świętych skierowywana jest tu linia 911. Od 23.10.2010 roku na stałe kursuje tu linia 417 z Łuczanowic. Pozatym jest to również przystanek przelotowy dla linii kurusjących zarówno w kierunku Pleszowa jak i Chałupek, Kujaw, Przylaseku Rusieckiego i Wolicy Most.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
417 (2010-2011);

Zdjęcia:

RUSZCZA TUNEL

Pętla zlokalizowana została na ulicy Za Górą, przy Tunelu łączącym ulicę Za Górą z ulicą Organki. Po drugiej stronie tunelu przy ulicy Organki znajduje się pętla Wadów Tunel.

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
111 (1974-1992);

Zdjęcia:
-

RYBITWY

Pętla zlokalizowana została u zbiegu ulic Rybitwy i Szparagowej. Powstała w roku 1953 dla linii 8-A (później 108). Końcówkę zlikwidowano w 1967 roku.

Obecnie pętla nie istnieje.

Linie kursujące na pętlę:
8-A (1953-1954; 1955-1957),
108 (1957-1967);

Zdjęcia:
-

RYBNA DOLNA

Końcówka pod nazwą Rybna Dolna to druga pętla we wsi Rybna. Powstała w 2011 roku na potrzeby wariantowych (skróconych) kursów linii 269. Pętla Rybna Dolna to tak naprawdę przystanek zlokalizowany na drodze gminnej. Autobusy wykonujące kursy z Krakowa jadą przez miejscowość Rybna koło ośrodka zdrowia do drogi powiatowej nr 780, gdzie skręcają w prawo i po przejechaniu ok. 1km skręcają ponownie w prawo z powrotem do Rybnej. Przystanek końcowy i początkowy (pętla) zlokalizowany jest ok. 800m od drogi powiatowej nr 780. Autobusy linii 269 na stałe kończą trasę we wsi Czułówek.

Obecnie kursujące linie:
269

Linie kursujące na pętlę:
269 (od 2011);

Zdjęcia:

RYBNA NOWY ŚWIAT

Pętla we wsi Rybna powstała jeszcze w latach `80. Kursowały tu wówczas autobusy linii KPTS (późniejsze KPPU) a następnie linie PKS. W dniu 12.01.2009 roku skierowano tu linię 279 z Ronda Grunwaldzkiego obsługiwaną przez MPK Kraków. W połowie czerwca 2011 roku linię zlikwidowano. W zamian przedłużona została linia 269 z Czułowa do Czułówka (trasa stała) oraz do Rybnej Dolnej (kurs wariantowy).

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
279 (2009-2011);

Zdjęcia:

RYNEK DĘBNICKI

Pętla na Rynku Podgórskim zaczęła funkcjonować w roku 1957. Z końcówki skierowano autobusy w kierunku Kostrza. Obecnie przez Rynek Dębnicki przejeżdżają autobusy 112 i 162 jadące po podobnej trasie jak pierwsze autrobusy, które skierowano na tę pętlę.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
12-A (1957-1957),
112 (1957-1963; 1964-1964; 1968-1972; 1973-1978),
112bis (1958-1963; 1973-1975),
162 (1975-1978),
212 (1964-1972);

Zdjęcia:
-

RYNEK GŁÓWNY /ORBIS/

W roku 1975 uruchomiono sieć linii mikrobusowych. Na trasy wyjechały pojazdy marki Nysa należące do krakowiego MPK. Zlokalizowano wtedy końcówki na krakowskim Rynku Głównym. Opisywana końcówka (Orbis) zlokalizowana została przy biurze Orbisu przy skrzyżowaniu Rynku z ulicą św. Jana. W roku 1979 zamknięto płytę Rynku Głównego dla samochodowego. Linie wycofano z Rynku w 1981, w tym samym roku linie mikrobusowe zniknęły z krakowskich ulic.

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
M1 (1975-1981),
M1bis (1975-1981),
M3 (1975-1975),
M6 (1979-1980);

Zdjęcia:
-

RYNEK GŁÓWNY /RATUSZ/

Podobnie jak końcówka przy biurze Orbis, końcówka pod Ratuszem na Rynku Głównym powstała w roku 1975. Linie wycofano z Rynku w 1981, w tym samym roku linie mikrobusowe zniknęły z krakowskich ulic.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
M3 (1975-1975),
M4 (1975-1980);

Zdjęcia:
-

RYNEK PODGÓRSKI

Rynek w Podgórzu zaadaptowany na pętlę autobusową został już na początku istnienia linii autobusowych w Krakowie, tj. ok. 1927 roku. Po wojnie autobusy powróciły na Rynek Podgórski w połowie lat `60. Do roku 1996, jednyną linią kursującą na stałe była linia 125, kursująca z Nowej Huty. W roku 2005 ze względu na przebudowę placu Bohaterów Getta, linie 127, 157, 158 oraz 198, kursowały tymczasowo na Rynek Podgórski. Przystanki dla wysiadających i wsiadających zlokalizowano po południowo-zachodniej części rynku (zdjęcie 3 i 4).

Obecnie pętla nieużywana w ruchu liniowym.

Linie kursujące na pętlę:
2 (1927-1938),
9 (1928-1931; 1937-1939),
9b (1932-1937),
125 (1967-1996),
127 (2005-2005),
147 (1995-1997),
157 (1975-1981; 2005-2005),
158 (2005-2005),
198 (2005-2005),
F (1976-1977),
T (1980-1982);

Zdjęcia:

RZESZOTARY

Końcówka Rzeszotary zlokazlizowana była przy skrzyżowaniu dróg do Janowic i Rzeszotar Górnych. Powstała w roku 1990 dla linii 225 kursującej z Borku Fałęckiego. Po roku kursowania linię przedłużono do pętli Świątniki Górne. W 1993 roku kursowała tu również linia 285, którą w roku 1995 wydłuzono do pętli Ochojno Remiza.

Obecnie przystanek przelotowy.

Linie kursujące na pętlę:
225 (1990-1991; 2003-2004),
285 (1993-1995);

Zdjęcia:

RZESZOTARY PANCIAWA
patrz: RZESZOTARY PANCIAWA PĘTLA


RZESZOTARY PANCIAWA PĘTLA

Wcześniejsza nazwa: RZESZOTARY PANCIAWA

Końcówka pod nazwą Rzeszotary Panciawa znajduje się w przysiółku Panciawa we wsi Janowice. Pętla powstała w roku 1992. Skierowano tu wówczas linię 215 z Borku Fałęckiego. W okresie od 1997 do 1999 roku linia była zawieszona. od 01.10.2015r. w związku ze zmianą nazw przystanków końcówka Rzeszotary Panciawa nosi nazwę Rzeszotary Panciawa Pętla.

Obecnie kursujące linie:
215

Linie kursujące na pętlę:
215 (1992-1997; od 1999);

Zdjęcia:

RŻĄKA

Wcześniejsza nazwa: OSIEDLE RŻĄKA

Pierwsza końcówka o nazwie Rżąka powstała w roku 1955 dla linii 3-A (późniejsza linia 103). Zlokalizowana została w okolicy skrzyżowania ulicy Wielickiej z ulica Kosocicką. Obecna pętla o nazwie Rżąka zlokalizowana jest przy ulicy Czerwiakowskiego. Powstała w roku 2000.

Obecnie kursujące linie:
144, 163

Linie kursujące na pętlę:
3-A (1955-1957),
103 (1957-1967),
103bis (1966-1966),
144 (od 2003),
163 (od 2012),
444 (2001-2003);

Zdjęcia: