WFU KSW #126

WFU KSW #126
Po 1935 roku pod nadzorem Ministerstwa Transportu III Rzeszy rozpoczęto prace nad warunkami technicznymi dla standardowego wagonu tramwajowego z przeznaczeniem dla niemieckich miast. Pierwszy prototyp tramwaju oznaczonego jako KSW (Kriegsstraßenbahnwagen, pol. wojenny wagon tramwajowy) powstał w 1943 roku w zakładach Düsseldorfer Waggonfabrik. Firma ta od 1935 roku stanowiła konsorcjum z fabryką wagonów Uerdingen (w Uerdingen skoncentrowano produkcję pojazdów szynowych dla kolei, zaś w Düsseldorfie pojazdów dla transportu miejskiego, przede wszystkim tramwajów). Przy budowie wagonów stosowano najprostsze rozwiązania konstrukcyjne oraz oszczędności w stosowaniu m.in. metali kolorowych. Zrezygnowano również ze stosowania otwieranych okien. Założono, że wyprodukowanych zostanie 810 sztuk wagonów silnikowych i 1140 sztuk doczep jednak do końca wojny wyprodukowano 97 wagonów silnikowych (w fabryce Fusch w Heidelbergu) oraz 101 wagonów doczepnych (w fabryce Uerdingen). Pojazdy trafiły do 17 niemieckich miast i okupowanej Europy (w tym do Gdańska, Katowic i Poznania). Po wojnie w 1947 r. wagony KSW eksploatowane w GOP stały się wzorem do opracowania polskiej wersji zunifikowanego tramwaju znanego pod oznaczeniem N i ND. W Krakowie nigdy tego typu pojazdy nie kursowały liniowo, jednak ze względu na swoją historię, krakowskie MPK zdecydowało się w 2017 roku na zakup jednego z zachowanych wagonów doczepnych z myślą stworzenia składu z wagonem typu Ring. Po dwóch latach renowacji w dniu 7.08.2019 roku zaprezentowano wagon na terenie zajezdni Podgórze. Relację z tego wydarzenia można przeczytać -> tutaj <-. Wagon w oryginalnie wyprodukowany został w 1944 roku dla austriackiego miasta Graz. Kursował tam z numerem taborowym #126B (oznaczenie B dla wagonów doczepnych) w charakterystycznym dla tego miasta kolorze kremowo-zielonym. Po zakończeniu eksploatacji w 1977 roku sprzedany został do Muzeum w austriackim mieście Mariazell, gdzie z biegiem czasu przemalowano go w barwy kremowo-czerwone, bardziej nawiązujące do barw wiedeńskich. Ze względu na połączenie z wagonem Ring Tw #272, wagon doczepny KSW otrzymał barwy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z Gdańska, jednocześnie pozostawiono numer taborowy z Grazu - #126.

dane techniczne

ProducentWaggonfabrik Uerdingen AG
Długość11000 mm
Szerokość2100 mm
Wysokość3300 mm
Roztaw osi3000 mm
Masa własna9500 kg
Ilość miejsc80
Ilość miejsc siedzących12
Wysokość podłogi I/II drzwi735/735 mm

zdjęcia


Wnętrze pojazdu


126


272+126


437+126

legenda

xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego

info

Opracowanie: Michał Smajdor

Źródła:
» Notatki i obserwacje własne