pętle autobusowe E

EC ŁĘG

Pierwsza pętla zlokalizowana została była na ulicy Ciepłowniczej, przed skrzyżowaniem z ulicą Szafrańską. Następnie pętle przesunięto bliżej Elektorciepłowni (zdjęcia 1, 2, 3, 4). W roku 2007 linię 113 przedłużono do przystanku Centralna. Od 17.11.2012 roku czyli od dnia tzw. remaszrutyzacji linię 113 skierowano z Dworca w Czyżynach z powrotem na końcówkę EC Łęg.

Obecnie kursujące linie:
113

Linie kursujące na pętlę:
113 (1999-2007; od 2012);

Zdjęcia: