140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie (27.09.2015)

27.09.2015
W 2015 roku przypadła 140. rocznica funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie. Jej początki sięgają 1875 roku, kiedy to uruchomiono regularne kursy omnibusów konnych. W związku z okrągłą rocznicą przypadającą na ten rok zorganizowano atrakcje dla oficjeli, mieszkańców oraz miłośników. W dniu 27.09.2015r. od godziny 9:00 otworzono dla zwiedzających zajezdnię Podgórze, gdzie ustawiono m.in. pojazdy, które później miały uczestniczyć w wielkiej paradzie pojazdów komunikacji miejskiej. Zaprezentowano wówczas po raz pierwszy świeżo odbudowany wagon typu SN4. Pojazd ten wyprodukowano w 1910 roku w fabryce Gottfried Linder Waggonbau AG w Ammendorf dla miasta Eberswalde. Po likwidacji sieci w tym mieście pojazd skierowano do Krakowa, gdzie służył przede wszystkim jako pojazd techniczny. Ostatecznie ściągnięto go ze stanu w 1959r. Pozostało w Krakowie jednak pudło tego wagonu i po parunastu miesiącach odbudowy pojazd ujrzał światło dzienne w połowie 2015r. Drugą ciekawostką był autobus Ikarus 260.04. Pojazd wyprodukowany w 1985 roku zakupiony został przez MZK Warszawa. Od 1999 roku służył jako pojazd szkoleniowy. W 2013 roku zakupiło go krakowskie Muzeum Inżynierii Miejskiej. Od początku 2015r. remontowany był na terenie zajezdni Wola Duchacka. Otrzymał numer taborowy #45151 czyli kolejny po ostatnim numerze jaki posiadał oryginalny krakowski Ikarus 260. Punktualnie o godzinie 10:00 z zajezdni Podgórze wyruszyła parada pojazdów, w której wzięły udział następujące wagony tramwajowe w ilości 17 pociągów (kolejno): SN4 #151, SN1+PN3 #37+555, SN2+PN2 #87+530, LH+PN2 #1076+524, N+ND #26+538, N+ND #20+511, 102N #203, T4 #220, GT6 #187, 105Na+105Na #RZ244+RZ245, E1 #HW101, GT8S #RF314, N8C #HK453, EU8N #HL432, NGT6 #RP605, NGT8 #RY803 i 2014N #RG901. Zaraz po tramwajach podążały autobusy (w ilości 20 sztuk) na czele z Durantem #19 a następnie za nim San H01B #86, Nysa N59M #28, Jelcz 272MEX+P-01 #341+608, Jelcz 021 #549, Ikarus 280.26 #34260, Ikarus 280.26 #280, Ikarus 260.04 #45151, Autosan H6-06 #10108, Jelcz M081MB/3 #DH358, Jelcz M083C #DA101, Jelcz M121MB #DJ682, Jelcz M181MB/3 #DD492, Scania CN113CLL #PS001, Scania CN94UA #PE188, MAN NG313 #BM705, Solaris Urbino 18 #BR721, Mercedes O530G Citaro #DC531, Rampini Alé EL #DK604 oraz Solaris Urbino 18 Hybrid #BH611. Parada podążała ulicami Wadowicką, Kalwaryjską, Krakowską, Stradomską, św. Gertrudy, Starowiślną i Dajwór. Na końcu do parady dołączyła również replika konnego omnibusu, która wraz z tramwajami zabytkowymi oraz wagonem 2014N skierowana została pod Muzeum Inżynierii Miejskiej przez ul. św. Wawrzyńca. Wagony 102N #203, T4 #220, GT6 #187 i E1 #HW101, po godzinie 12:00 skierowano na linię nr 0, kursującą z ulicy Dajwór do pętli Cichy Kącik. Spośród autobusów na wystawę przy Muzeum Inżynierii Miejskiej skierowano przez ulicę Starowiślną, Podgórską i Gazową tylko zabytkowe pojazdy. Pozostałe autobusy i tramwaje powróciły do macierzystych zajezdni.

zdjęcia


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


140-lecie komunikacji miejskiej w Krakowie


SN4 ( 151 ) - ul. Kalwaryjska


SN4 ( 151 ) - ul. Dajwór


SN1 ( 37 ) + PN3 ( 555 ) - ul. Starowiślna


SN1 ( 37 ) + PN3 ( 555 ) - ul. Starowiślna


SN2 ( 87 ) + PN2 ( 530 ) - ul. Kalwaryjska


LH ( 1076 ) + PN2 ( 524 ) - ul. Kalwaryjska


LH ( 1076 ) + PN2 ( 524 ) + N ( 26 ) + ND ( 538 ) - ul. Legionów Piłsudskiego


SN2 ( 87 ) + PN2 ( 530 ) + LH ( 1076 ) + PN2 ( 524 ) - ul. Starowiślna


N ( 26 ) + ND ( 538 ) - ul. Starowiślna


N ( 26 ) + ND ( 538 ) - ul. Starowiślna


N ( 20 ) + ND ( 511 ) - ul. Kalwaryjska


N ( 20 ) + ND ( 511 ) - ul. Starowiślna


102N ( 203 ) - ul. Krakowska


102N ( 203 ) - ul. św. Gertrudy


T4 ( 220 ) - ul. Kalwaryjska


T4 ( 220 ) - ul. Starowiślna


GT6 ( 187 ) - ul. Starowiślna


GT6 ( 187 ) - ul. Starowiślna


105Na ( RZ244+RZ245 ) - ul. Starowiślna


105Na ( RZ244+RZ245 ) - ul. Starowiślna


E1 ( HW101 ) - ul. Kalwaryjska


E1 ( HW101 ) - ul. Starowiślna


GT8 ( RF314 ) - ul. Kalwaryjska


GT8 ( RF314 ) - ul. Starowiślna


N8C-NF ( HK453 ) - ul. Starowiślna


N8C-NF ( HK453 ) - ul. Dajwór


EU8N ( HL432 ) - ul. Starowiślna


EU8N ( HL432 ) - ul. Dajwór


NGT6 ( RP605 ) - ul. Starowiślna


NGT6 ( RP605 ) - ul. Dajwór


NGT8 ( RY803 ) - ul. Dajwór


NGT8 ( RY803 ) - ul. Dajwór


2014N ( RG901 ) - ul. Starowiślna


2014N ( RG901 ) - ul. Dajwór


Rugby (Orlicki) L ( 19 ) - ul. Kalwaryjska


Rugby (Orlicki) L ( 19 ) - ul. Dajwór


San H01B ( 86 ) - ul. Kalwaryjska


San H01B ( 86 ) - ul. Dajwór


Nysa N59M ( 28 ) - ul. Kalwaryjska


Nysa N59M ( 28 ) - ul. Dajwór


Jelcz 272MEX ( 341 ) + P01 ( 608 ) - zajezdnia Podgórze


Jelcz 272MEX ( 341 ) + P01 ( 608 ) - ul. Podgórska


Jelcz 021 ( 549 ) - ul. Kalwaryjska


Jelcz 021 ( 549 ) - ul. Dajwór


Ikarus 280.26 ( 34260 ) - ul. Dajwór


Ikarus 280.26 ( 34260 ) - ul. Dajwór


Ikarus 280.26 ( 280 ) - ul. Starowiślna


Ikarus 280.26 ( 280 ) - ul. Dajwór


Ikarus 260.04 ( 45151 ) - ul. Kalwaryjska


Ikarus 260.04 ( 45151 ) - ul. Podgórska


Autosan H6-06 ( 10108 ) - ul. Starowiślna


Autosan H6-06 ( 10108 ) - ul. Dajwór


Jelcz M081MB/3 ( DH358 ) - ul. Kalwaryjska


Jelcz M081MB/3 ( DH358 ) - ul. Dajwór


Jelcz M083C ( DA101 ) - ul. Dajwór


Jelcz M083C ( DA101 ) - ul. Dajwór


Jelcz M121MB ( DJ682 ) - ul. Dajwór


Jelcz M121MB ( DJ682 ) - ul. Dajwór


Jelcz M181MB/3 ( DD492 ) - ul. Kalwaryjska


Jelcz M181MB/3 ( DD492 ) - ul. Dajwór


Scania CN113CLL ( PS001 ) - zajezdnia Podgórze


Scania CN113CLL ( PS001 ) - ul. Dajwór


Scania CN94UA ( PE188 ) - ul. Dajwór


Scania CN94UA ( PE188 ) - ul. Dajwór


Man NG313 ( BM705 ) - ul. Kalwaryjska


Man NG313 ( BM705 ) - ul. Dajwór


Solaris Urbino 18 ( BR721 ) - ul. Dajwór


Solaris Urbino 18 ( BR721 ) - ul. Dajwór


Mercedes-Benz O530G ( DC531 ) - zajezdnia Podgórze


Mercedes-Benz O530G ( DC531 ) - ul. Dajwór


Rampini Alé EL ( DK604 ) - ul. Dajwór


Rampini Alé EL ( DK604 ) - ul. Starowiślna


Solaris Urbino 18 Hybrid ( BH611 ) - zajezdnia Podgórze


Solaris Urbino 18 Hybrid ( BH611 ) - ul. Starowiślna


Omnibus konny - ul. Starowiślna


Omnibus konny - ul. Dajwór


102N ( 203 ) - ul. Starowiślna


T4 ( 220 ) - ul. Na Zjeździe


GT6 ( 187 ) - most Powstańców Śląskich


E1 ( HW101 ) - ul. Na Zjeździe