linie autobusowe pospieszne A-T

Numer
Number
Kierunki
Directions
Trasa
Route
Data kursowania
Date of operation
Uwagi
Note

A

Plac Wolności-
-C.A. HiL

Pomorska (powrót: al. Słowackiego), Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Szewska (powrót: Szczepańska), Rynek Główny, Sienna, Bohaterów Stalingradu /ob. Starowiślna/, Dietla (powrót: Wielopole), Grzegórzecka, Powstańców Warszawy /ob. Powstania Warszawskiego/, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 20.06.1959- -26.06.1959 -

Plac Wolności-
-C.A. HiL

Pomorska (powrót: al. Słowackiego), Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Szewska (powrót: Szczepańska), Rynek Główny, Sienna, Westerplatte, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 27.06.1959- -04.08.1959 -

Bronowice-
-C.A. HiL

Rydla, Jadwigi z łobzowa, Staszczyka (powrót: Bronowicka), Bronowicka, Podchorążych, 18-go Stycznia /ob. Królewska/, Karmelicka, Podwale, św. Anny (powrót: Szewska), Rynek Główny, Sienna, Westerplatte, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 05.08.1959- -30.06.1965 -

Wernyhory-
-C.A. HiL

Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, Garbarska, Karmelicka, Podwale, św. Anny (powrót: Szewska), Rynek Główny, Sienna, Westerplatte, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 01.07.1965- -03.03.1966 -

Wernyhory-
-C.A. HiL

Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Podwale, św. Anny (powrót: Szewska), Rynek Główny, Sienna, Westerplatte, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 04.03.1966- -30.06.1967 -

Wernyhory-
-C.A. HiL

Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Basztowa, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 01.07.1967- -27.10.1972 -

os. Widok-
-C.A. HiL

Na Błonie, Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Basztowa, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 28.10.1972- -19.05.1976 -

os. Widok-
-C.A. HiL

Na Błonie, Zarzecze, Koniewa /ob. Armii Krajowej/, Piastowska, Podchorążych, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Basztowa, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 20.05.1976- -31.08.1976 -

os. Widok-
-C.A. HiL

Na Błonie, Zarzecze, Koniewa /ob. Armii Krajowej/, Piastowska, Podchorążych, Królewska, al. Słowackiego (powrót: Kazimierza Wielkiego), Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Basztowa, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 01.09.1976- -18.10.1978 Zawieszenie linii (1978);

os. Widok-
-C.A. HiL

Na Błonie, Zarzecze, Koniewa /ob. Armii Krajowej/, Piastowska, Podchorążych, Królewska, al. Słowackiego (powrót: Kazimierza Wielkiego), Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Basztowa, Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 16.12.1978- -01.06.1979 Reaktywacja linii (1978);
Zawieszenie linii (1979);

Dworzec Główny-
-C.A. HiL

Pawia, Ogrodowa, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia), Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 10.12.1979- -11.06.1980 Reaktywacja linii (1979);

Rondo Mogilskie-
-C.A. HiL

Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 12.06.1980- -14.07.1981 Zawieszenie linii (1981);

os. Widok-
-C.A. HiL

Na Błonie, Balicka, Bronowicka, Podchorążych, 18-go Stycznia /ob. Królewska/, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa, (powrót: Pawia, Ogrodowa), Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 19.02.1983- -31.12.1984 Reaktywacja linii (1983);
Zmiana nazwy końcówki os. Widok na os. Bronowice Nowe (1984);

os. Bronowice Nowe-
-C.A. HiL

Na Błonie, Balicka, Bronowicka, Podchorążych, 18-go Stycznia /ob. Królewska/, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa, (powrót: Pawia, Ogrodowa), Lubicz, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 01.01.1985- -03.05.1990 Zmiana nazwy końcówki Centrum Administracyjne Huty im. Lenina (C.A. HiL) na Centrum Administracyjne Huty im. T. Sendzimira (C.A. HTS) (1990);

os. Bronowice Nowe-
-C.A. HTS

Na Błonie, Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa, (powrót: Pawia, Ogrodowa), Lubicz, Mogilska, al. Jana Pawła II, al. Solidarności 04.05.1990- -27.05.1991 -

Mydlniki-
-C.A. HTS

Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa, (powrót: Pawia, Ogrodowa), Lubicz, Mogilska, al. Jana Pawła II, al. Solidarności 28.05.1991- -31.03.1997 Likwidacja linii (1997);

os. Bronowice Nowe-
-C.A. HTS

Na Błonie, Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa, (powrót: Pawia, Ogrodowa), Lubicz, Mogilska, al. Jana Pawła II, al. Solidarności 27.06.1992- -31.03.1997 kurs wariantowy

B

Azory-
-C.A. HiL

Makowskiego, Różyckiego, Słoneczna, Jaremy, Chełmońskiego, Niska, Radzikowskiego (powrót: Stachiewicza), Wrocławska, Prądnicka, Długa, św. Filipa, Warszawska, al. 29-go Listopada, Lublańska, Dobrego Pasterza, Dłuskiego /ob. Okulickiego/, al. Rewolusji Październikowej /ob. al. Andersa/, al. Przyjaźni, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 01.03.1971- -21.03.1971 -

Azory-
-C.A. HiL

Makowskiego, Różyckiego, Słoneczna, Jaremy, Chełmońskiego, Niska, Radzikowskiego (powrót: Stachiewicza), Wrocławska, Prądnicka, Długa, św. Filipa, Warszawska, al. 29-go Listopada, Lublańska, Dobrego Pasterza, Dłuskiego /ob. Okulickiego/, al. Rewolusji Październikowej /ob. al. Andersa/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 22.03.1971- -29.05.1971 -

Azory-
-C.A. HiL

Makowskiego, Różyckiego, Słoneczna, Jaremy, Chełmońskiego, Niska, Radzikowskiego (powrót: Stachiewicza), Wrocławska, Racławicka, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Basztowa, Warszawska, al. 29-go Listopada, Lublańska, Dobrego Pasterza, Dłuskiego /ob. Okulickiego/, al. Rewolusji Październikowej /ob. al. Andersa/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 30.05.1971- -04.10.1971 -

Dworzec Główny-
-C.A. HiL

Pawia, Ogrodowa, Warszawska (powrót: Kurniki), al. 29-go Listopada, Lublańska, Dobrego Pasterza, Dłuskiego /ob. Okulickiego/, al. Rewolusji Październikowej /ob. al. Andersa/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 05.10.1971- -18.10.1978 Zawieszenie linii (1978);

Dworzec Główny-
-C.A. HiL

Pawia, Ogrodowa, Warszawska, Basztowa, Lubicz, Marchlewskiego /ob. al. Beliny-Prażmowskiego/, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Dłuskiego /ob. Okulickiego/, al. Rewolusji Październikowej /ob. al. Andersa/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 12.03.1983- -30.09.1988 Reaktywacja linii (1983);

Cracovia-
-C.A. HiL

Puszkina /ob. al. Focha/, Manifestu Lipcowego /ob. Piłsudskiego/ (powrót: al. Krasińskiego, Smoleńsk /ob. Dunin-Wąsowicza/), Podwale, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Basztowa, Lubicz, Marchlewskiego /ob. al. Beliny-Prażmowskiego/, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Dłuskiego /ob. Okulickiego/, al. Rewolusji Październikowej /ob. al. Andersa/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 01.10.1988- -03.05.1990 Zmiana nazwy końcówki Centrum Administracyjne Huty im. Lenina (C.A. HiL) na Centrum Administracyjne Huty im. T. Sendzimira (C.A. HTS) (1990);

Cracovia-
-C.A. HTS

al. Focha, Piłsudskiego (powrót: al. Krasińskiego, Dunin-Wąsowicza), Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Okulickiego, al. Andersa, al. Solidarności 04.05.1990- -12.05.1990 -

Wola Justowska-
-C.A. HTS

al. Modrzewiowa, Jeleniowa, 28 Lipca 1943, Królowej Jadwigi (powrót: al. Modrzewiowa), al. Focha, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Okulickiego, al. Andersa, al. Solidarności 13.05.1990- -25.06.1990 -

Chełm-
-C.A. HTS

Chełmska, al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa, Królowej Jadwigi, al. Focha, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Okulickiego, al. Andersa, al. Solidarności 26.06.1990- -19.09.1990 -

ZOO-
-C.A. HTS

al. Żubrowa, Leśna, 28 Lipca 1943, Królowej Jadwigi, al. Focha, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Okulickiego, al. Andersa, al. Solidarności 13.05.1990- -16.09.1990 kurs wariantowy;
Kursuje w dni wolne od pracy;

Chełm-
-C.A. HTS

Chełmska, al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa, Królowej Jadwigi, al. Focha, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Bora-Komorowskiego, al. Andersa, al. Solidarności 20.09.1990- -24.06.1994 -

ZOO-
-C.A. HTS

al. Żubrowa, Leśna, 28 Lipca 1943, Królowej Jadwigi, al. Focha, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Bora-Komorowskiego, al. Andersa, al. Solidarności xx.05.1991- -xx.xx.1991

23.05.1992- -01.10.1992

01.05.1993- -24.10.1993
kurs wariantowy;
Kursuje w dni wolne od pracy;

Chełm-
-C.A. HTS

Chełmska, al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa, Królowej Jadwigi, al. Focha, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Bora-Komorowskiego, al. Andersa, al. Przyjaźni, al. Solidarności 25.06.1994- -03.10.1997 -

Port Lotniczy-
-C.A. HTS

Balice, Olszanicka, Chełmska, al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa, Królowej Jadwigi, al. Focha, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Bora-Komorowskiego, al. Andersa, al. Przyjaźni, al. Solidarności 04.10.1997- -16.01.1998 -

Port Lotniczy-
-C.A. HTS

Balice, Olszanicka, Chełmska, al. Kasztanowa, al. Modrzewiowa, Królowej Jadwigi, al. Focha, Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztowa, Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Lublańska, Dobrego Pasterza, Bora-Komorowskiego, al. Andersa, al. Przyjaźni (powrót: al. Solidarności, al. Andersa), al. Solidarności 17.01.1998- -02.01.1999 Likwidacja linii (1999);

C

Azory-
-Na Kozłówce

Weissa, Jaremy, Murarska, Chełmońskiego (powrót: Makowskiego, Różyczkiego, Słoneczna), Stachiewicza, Wrocławska, Racławicka, Mazowiecka, Rzeczna, Kujawska, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Podwale, Straszewskiego, Podzamcze, św. Idziego, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska (powrót: Wlotowa) 03.03.1972- -16.01.1976 -

Azory-
-Na Kozłówce

Weissa, Jaremy, Murarska, Chełmońskiego (powrót: Makowskiego, Różyczkiego, Słoneczna), Stachiewicza, Wrocławska, Racławicka, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Podwale, Straszewskiego, Podzamcze, św. Idziego, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska (powrót: Wlotowa) 17.01.1976- -11.04.1977 -

Azory-
-Na Kozłówce

Weissa, Jaremy, Murarska, Mehoffera, Makowskiego (powrót: Różyckiego), Stachiewicza, Wrocławska, Racławicka, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Podwale, Straszewskiego, Podzamcze, św. Idziego, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska (powrót: Wlotowa) 12.04.1977- -18.10.1978 Zawieszenie linii (1978);

Azory-
-Prokocim Nowy

Weissa, Jaremy, Murarska, Mehoffera, Makowskiego (powrót: Różyckiego), Stachiewicza, Wrocławska, Racławicka, Kazimierza Wielkiego, Łobzowska, 1-go Maja /ob. Dunajewskiego/, Podwale, Straszewskiego, Podzamcze, św. Idziego, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska, Na Kozłówce, Wlotowa (powrót: Wielicka), Wielicka, Teligi 23.12.1978- -01.06.1979 Reaktywacja linii (1978);
Zawieszenie linii (1979);

Azory-
-Prokocim Nowy

Weissa, Jaremy, Murarska, Mehoffera, Makowskiego (powrót: Różyckiego), Stachiewicza, Wrocławska, Prądnicka, Długa, św. Filipa, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa, Warszawska, al. Słowackiego), Westerplatte, Waryńskiego /ob. św. Gertrudy/, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska, Na Kozłówce, Wlotowa (powrót: Wielicka), Wielicka, Teligi 16.10.1982- -xx.xx.1983 Reaktywacja linii (1982);

Azory-
-Prokocim Nowy

Weissa, Jaremy, Murarska, Mehoffera, Makowskiego (powrót: Różyckiego), Stachiewicza, Wrocławska, Prądnicka, Długa, Szlak, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa, Warszawska, al. Słowackiego), Westerplatte, Waryńskiego /ob. św. Gertrudy/, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska, Na Kozłówce, Wlotowa (powrót: Wielicka), Wielicka, Teligi xx.xx.1983- -05.02.1987 -

Azory-
-Bieżanów Nowy

Weissa, Jaremy, Murarska, Mehoffera, Makowskiego (powrót: Różyckiego), Stachiewicza, Wrocławska, Prądnicka, Długa, Szlak, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa, Warszawska, al. Słowackiego), Westerplatte, Waryńskiego /ob. św. Gertrudy/, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska, Na Kozłówce, Wlotowa (powrót: Wielicka), Wielicka, Teligi, Aleksandry 06.02.1987- -10.08.1989 -

Azory-
-Bieżanów Nowy

Weissa, Jaremy, Murarska, Mehoffera, Makowskiego (powrót: Różyckiego), Stachiewicza, Wrocławska, Prądnicka, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa), Westerplatte, Waryńskiego /ob. św. Gertrudy/, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska, Na Kozłówce, Wlotowa (powrót: Wielicka), Wielicka, Teligi, Aleksandry 11.08.1989- -31.08.1989 -

Azory-
-Bieżanów Nowy

Weissa, Różyckiego, Makowskiego, Stachiewicza, Wrocławska, Prądnicka, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa), Westerplatte, św. Gertrudy, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Wolska, Na Kozłówce, Wlotowa (powrót: Wielicka), Wielicka, Teligi, Aleksandry 01.09.1989- -26.03.1991 -

Azory-
-Bieżanów Nowy

Weissa, Różyckiego, Makowskiego, Stachiewicza, Wrocławska, Prądnicka, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa), Westerplatte, św. Gertrudy, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Teligi, Aleksandry 27.03.1991- -02.08.1991 -

Azory-
-Bieżanów Nowy

Weissa, Różyckiego, Makowskiego, Stachiewicza (powrót: Wybickiego, Łokietka), Wrocławska, Prądnicka, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa), Westerplatte, św. Gertrudy, Stradomska, Krakowska, Kalwaryjska, Limanowskiego, Wielicka, Teligi, Aleksandry 03.08.1991- -02.01.1999 Likwidacja linii (1999);

D

Łagiewniki-
-Nowy Kleparz

Brożka, Wadowicka, Konopnickiej, Dietla, Stradomska, Waryńskiego /ob. św. Gertrudy/, Westerplatte, Pawia, Ogrodowa (powrót: Basztowa), Warszawska, al. Słowackiego, Śląska, Lubelska (powrót: Prądnicka) 18.04.1974- -21.07.1974 -

Borek Fałęcki-
-os. XXX-Lecia PRL

Orzechowa, Zakopiańska, Wadowicka, Konopnickiej, Dietla, Stradomska, Waryńskiego /ob. św. Gertrudy/, Westerplatte, Pawia, Ogrodowa (powrót: Kurniki), Warszawska, al. Słowackiego, Prądnicka, Zawadzkiego /ob. Fieldorfa-Nila/, Krowoderskich Zuchów 22.07.1974- -28.11.1974 -

Borek Fałęcki-
-os. XXX-Lecia PRL

Orzechowa, Zakopiańska, Wadowicka, Konopnickiej, Dietla, Stradomska, Waryńskiego /ob. św. Gertrudy/ (powrót: św. Sebastiana), Westerplatte, Pawia, Ogrodowa (powrót: Kurniki), Warszawska, al. Słowackiego, Prądnicka, Zawadzkiego /ob. Fieldorfa-Nila/, Krowoderskich Zuchów 29.11.1974- -29.06.1977 -

Borek Fałęcki-
-os. XXX-Lecia PRL

Orzechowa, Zakopiańska, Wadowicka, Konopnickiej, Dietla, Stradomska, Waryńskiego /ob. św. Gertrudy/ (powrót: św. Sebastiana), Westerplatte, Pawia, Ogrodowa (powrót: Kurniki), Warszawska, al. Słowackiego, Prądnicka, Wasilewskiej /ob. dra Twardego/, Pielęgniarek (powrót: Bratysławska), Prądnicka, Zawadzkiego /ob. Fieldorfa-Nila/, Krowoderskich Zuchów 30.06.1977- -18.10.1978 Likwidacja linii (1978);

Wola Duchacka Zachód-
-Plac Centralny

Witosa, Łużycka, Trybuny Ludów, Malborska, Wielicka, Limanowskiego, Na Zjeździe, Bohaterów Stalingradu /ob. Starowiślna/, Dietla, Grzegórzecka, al. Pokoju, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/ 31.03.1984- -30.06.1985 Zmiana numeru na 174 (1985);

Prokocim Nowy-
-Wieliczka

Teligi, Wielicka, Wieliczka: Krakowska, Narutowicza, Piłsudskiego 01.07.1986- -20.01.1989 -

Bieżanów Nowy-
-Wieliczka

Aleksandry, Teligi, Wielicka, Wieliczka: Krakowska, Narutowicza, Piłsudskiego 21.01.1989- -31.08.1990 -

Dworzec Płaszów-
-Wieliczka

Dworcowa, Wielicka, Wieliczka: Krakowska, Narutowicza, Piłsudskiego 01.09.1990- -11.01.1991 Likwidacja linii (1991);

Aleja Przyjaźni-
-Port Lotniczy

al. Andersa, Bora-Komorowskiego, Dobrego Pasterza, Lublańska, Młyńska, Pilotów, Brodowicza, Beliny-Prażmowskiego, Lubicz, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Piłsudskiego, al. Focha, Królowej Jadwigi, al. Modrzewiowa, al. Kasztanowa, Chełmska, Olszanicka, Balice 07.11.1994- -15.08.1995 -

Aleja Przyjaźni-
-Port Lotniczy

al. Andersa, Bora-Komorowskiego, Dobrego Pasterza, Lublańska, Młyńska, Pilotów, Brodowicza, Beliny-Prażmowskiego, Lubicz, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Piłsudskiego, al. Focha, Królowej Jadwigi, Junacka, Chełmska, Olszanicka, Balice 16.08.1995- -03.10.1997 -

Aleja Przyjaźni-
-Chełm

al. Andersa, Bora-Komorowskiego, Dobrego Pasterza, Lublańska, Młyńska, Pilotów, Brodowicza, Beliny-Prażmowskiego, Lubicz, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Piłsudskiego, al. Focha, Królowej Jadwigi, Junacka, Chełmska 04.10.1997- -16.01.1998 -

Plac Centralny-
-Chełm

al. Andersa, Bora-Komorowskiego, Dobrego Pasterza, Lublańska, Młyńska, Pilotów, Brodowicza, Beliny-Prażmowskiego, Lubicz, Basztowa, Dunajewskiego, Podwale, Piłsudskiego, al. Focha, Królowej Jadwigi, Junacka, Chełmska 17.01.1998- -02.01.1999 Likwidacja linii (1999);

E

Mistrzejowice-
-os. Podwawelskie

Miśnieńska, Srebrnych Orłów /ob. Jancarza/, Majakowskiego /ob. Mikołajczyka/, Majakowskiego /ob. Obrońców Krzyża/, Marksa /ob. Ludźmierska/, Engelsa /ob. Boruty-Spiechowicza/, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, Mogilska, Powstańców Warszawy /ob. al. Powstania Warszawskiego/, Grzegórzecka, Dietla, Konopnickiej, Wierzbowa, Komandosów (powrót: Wygrana, Kilińskiego, Barska) 30.01.1975- -11.02.1975 -

Mistrzejowice-
-os. Podwawelskie

Miśnieńska, Srebrnych Orłów /ob. Jancarza/, Majakowskiego /ob. Mikołajczyka/, Broniewskiego, Rewolucji Październikowej /ob. al. Andersa/, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, Mogilska, Powstańców Warszawy /ob. al. Powstania Warszawskiego/, Grzegórzecka, Dietla, Konopnickiej, Wierzbowa, Komandosów (powrót: Wygrana, Kilińskiego, Barska) 12.02.1975- -28.05.1975 -

Mistrzejowice-
-os. Podwawelskie

Miśnieńska, Srebrnych Orłów /ob. Jancarza/, Majakowskiego /ob. Mikołajczyka/, Broniewskiego, Rewolucji Październikowej /ob. al. Andersa/, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, Mogilska, Powstańców Warszawy /ob. al. Powstania Warszawskiego/, Grzegórzecka, Dietla, Konopnickiej (powrót: Skolickiego /ob. Monte Cassino/), Wierzbowa, Mieszczańska, Twardowskiego 29.05.1975- -19.07.1977 Likwidacja linii (1977);

Pułkownika Dąbka-
-Łagiewniki

Dąbka (powrót: Obrońców Modlina), Mierzeja Wiślana, Surzyckiego, Lipska, Saska, Nowohucka, Powstańców Wielkopolskich, Inwalidów Wojennych /ob. al. Powstańców Śląskich/, Kamieńskiego, Konopnickiej, Skolickiego /ob. Monte Cassino/, Kapelanka, Brożka 05.01.1983- -11.02.1983 -

Pułkownika Dąbka-
-Borek Fałęcki

Dąbka (powrót: Obrońców Modlina), Mierzeja Wiślana, Surzyckiego, Lipska, Saska, Nowohucka, Powstańców Wielkopolskich, Limanowskiego, Pstrowskiego /ob. Kalwaryjska/, Wadowicka, Zakopiańska, Orzechowa 12.02.1983- -05.06.1983 Likwidacja linii (1983);

Rondo Mogilskie-
-Wawrzeńczyce

Mogilska, al. Jana Pawła II, Ptaszyckiego, Igołomska, Pobiednik Wielki, Zofipole, Igołomia, Złotniki 10.09.1992- -31.10.1992 Likwidacja linii (1992);

Rondo Mogilskie-
-Nowe Brzesko

Mogilska, al. Jana Pawła II, Ptaszyckiego, Igołomska, Pobiednik Wielki, Zofipole, Igołomia, Złotniki, Wawrzeńczyce 01.12.1992- -31.05.1996 Likwidacja linii (1996);

F

Rynek Podgórski-
-Struga

Rękawka (powrót: Limanowskiego), Pstrowskiego /ob. Kalwaryjska/, Krakowska, Dietla, Grzegórzecka, Powstańców Warszawy /ob. al. Powstania Warszawskiego/, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 01.03.1976- -07.04.1976 -

Rynek Podgórski-
-C.A. HiL

Rękawka (powrót: Limanowskiego), Pstrowskiego /ob. Kalwaryjska/, Krakowska, Dietla, Grzegórzecka, Powstańców Warszawy /ob. al. Powstania Warszawskiego/, Mogilska, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/, al. Lenina /ob. al. Solidarności/ 08.04.1976- -12.06.1977 Likwidacja linii (1977);

G

Mydlniki-
-C.A. HTS

Balicka, Armii Krajowej, Nawojki, Czarnowiejska, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa), Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Bora-Komorowskiego, al. Andersa, al. Przyjaźni, al. Solidarności 08.09.1997- -16.01.1998 -

Mydlniki-
-C.A. HTS

Balicka, Armii Krajowej, Nawojki, Czarnowiejska, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, Warszawska, Basztowa (powrót: Pawia, Ogrodowa), Lubicz, Beliny-Prażmowskiego, Brodowicza, Pilotów, Młyńska, Bora-Komorowskiego, al. Andersa, al. Przyjaźni (powrót: al. Solidarności, al. Andersa), al. Solidarności 17.01.1998- -02.01.1999 Likwidacja linii (1999);

H

Szklarska-
-Port Lotniczy

Płaszowska, Saska (powrót: Powstańców Wielkopolskich), Powstańców Wielkopolskich, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Wielopole (powrót: Starowiślna), Pawia, Ogrodowa (powrót: Basztowa), Warszawska, al. 29-go Listopada, Opolska, Conrada, Radzikowskiego, Pasternik, Modlniczka, Balice 29.04.1990- -04.05.1990 Linia pospieszna kursująca w dni świąteczne;

Szklarska-
-Port Lotniczy

Nowohucka, Stoczniowców, Nowohucka, Powstańców Wielkopolskich, Limanowskiego, Na Zjeździe, Starowiślna, Dietla, Wielopole (powrót: Starowiślna), Pawia, Ogrodowa (powrót: Basztowa), Warszawska, al. 29-go Listopada, Opolska, Conrada, Radzikowskiego, Pasternik, Modlniczka, Balice 05.05.1990- -12.09.1992 -

Dworzec Główny-
-Port Lotniczy

Pawia, Ogrodowa (powrót: Kurniki), Warszawska, al. 29-go Listopada, Opolska, Conrada, Radzikowskiego, Pasternik, Modlniczka, Balice 13.09.1992- -30.06.1993 Likwidacja linii (1993);

T

Rynek Podgórski-
-Plac Centralny

Rękawka (powrót: Limanowskiego), Limanowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Nowohucka, al. Pokoju, al. Planu 6-Letniego /ob. al. Jana Pawła II/ 09.08.1980- -11.02.1982 Linia pospieszna kursująca we wtroki i piątki;
Likwidacja linii (1982);

legenda

zmiana trasy

zmiana nazwy pętli/ końcówki

kurs wariantowy