Konstal ND, Konstal ND2, Konstal ND3, Konstal 4ND
Numeracje wozów (501-550)

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
501
(1950-1983)
--257821949Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1968);
Kasacja (1983);
Typ ND
502
(1950-1985)
--257831949Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1967);
Kasacja (1985);
Typ ND
502''
(2019-......)
--25786?Przebudowa na wagon doczepny typ ND (2018-2019) z wykorzystaniem wagonu #257 zakupionego od TW Warszawa (2001) oraz wagonu #1304;
Wagon historyczny (od 2019);
Typ ND
503
(1950-1987)
--257841949Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1968);
Kasacja (1987);
Typ ND
504
(1950-1986)
-1110 (1986-......)257851950Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1967);
Przebudowa na lorę (1986);
Przekazany do Muzeum Inżynierii Miejskiej (1995);
Wagon historyczny (od 2016);
504''
(1988-1988)
604 (1954-1988)-5431954Mod. stand. (1970);
Kasacja (1988);
Typ ND3
505
(1950-1980)
--?1949Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1967);
Kasacja (1980);
Typ ND
506
(1950-1979)
--?1949Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1968);
Kasacja (1979);
Typ ND
507
(1965-1980)
1671 (Warszawa)1017 (1980-1982)?1953Przekazany z MZK Warszawa (1965);
Przebudowa na szkoleniowy (1980);
Kasacja (1982);
Typ ND3
507''
(1988-1988)
607 (1954-1988)-?1954Mod. stand. (?);
Kasacja (1988);
Typ ND3
508
(1966-1980)
1673 (Warszawa)1018 (1980-1986)
1511 (1986-1987)
?1953Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1974);
Przebudowa na szkoleniowy (1980);
Kasacja (1987);
Typ ND3
509
(1966-1988)
1795 (Warszawa)-?1956Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1972);
Kasacja (1988);
Typ ND3
510
(1966-1977)
1679 (Warszawa)-?1953Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1972);
Kasacja (1977);
Typ ND3
511
(1966-1984)
1806 (Warszawa)-?1956Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1972);
Kasacja (1984);
Typ ND3
511''
(1988-1988)
611 (1954-1988)-5511954Mod. stand. (1971);
Kasacja (1988);
Typ ND3
511''' (2012-......)129 (1952-1977)
1012 (1977-1986)
1402 (1986-2012)
-?1952Mod. stand. (?);
Przebudowa na wagon pomiarowo-kontrolny (1977);
Typ N;
Przebudowa na wagon doczepny typ ND (2010-2012);
Wagon historyczny (od 2012)
512
(1964-1987)
640 (1956-1964)-10051956Mod. stand. (?);
Kasacja (1987);
Typ ND3
513
(1966-1988)
1682 (Warszawa)-?1954Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1974);
Wagon w składzie z N #80 jako ostatni zjechał do zajezdni z brygady 7-02 w dniu 27.11.1988r.;
Kasacja (1988);
Typ ND3
514
(1966-1987)
1544 (Warszawa)-?1950Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1973);
Kasacja (1987);
Typ ND2
515
(1966-1982)
1561 (Warszawa)-?1950Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1972);
Kasacja (1982);
Typ ND2
516
(1966-1980)
1565 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1972);
Kasacja (1980);
Typ ND2
517
(1964-1988)
641 (1956-1964)-10061956Mod. stand. (?);
Kasacja (1988);
Typ ND3
518
(1966-1979)
1559 (Warszawa)-?1950Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1974);
Kasacja (1979);
Typ ND2
519
(1966-1981)
1549 (Warszawa)-?1950Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1974);
Kasacja (1981);
Typ ND2
519''
(1988-1988)
622 (1955-1988)-7551955Mod. stand. (?);
Kasacja (1988);
Typ ND3
520
(1964-1984)
642 (1956-1964)-10081956Mod. stand. (1972);
Kasacja (1984);
Typ ND3
520''
(1988-1988)
620 (1955-1988)-7531955Mod. stand. (?);
Kasacja (1988);
Typ ND3
521
(1966-1988)
1650 (Warszawa)-?1952Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1972);
Kasacja (1988);
Typ ND2
522
(1966-1988)
1785 (Warszawa)-?1956Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1974);
Kasacja (1988);
Typ ND3
523
(1966-1988)
1508 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1972);
Kasacja (1988);
Typ ND
524
(1966-1988)
1782 (Warszawa)-?1956Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1974);
Kasacja (1988);
Typ ND3
525
(1967-?)
1507 (Warszawa)574'' (?-1979)?1949Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Mod. stand. (1970);
Kasacja (1979);
Typ ND
525''
(?-1988)
574 (1952-?)-?1952Mod. stand. (1969);
Kasacja (1988);
Typ ND2
526
(1967-1985)
1685 (Warszawa)-?1954Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Mod. stand. (1969);
Kasacja (1985);
Typ ND3
527
(1967-1979)
1609 (Warszawa)-?1951Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Mod. stand. (?);
Kasacja (1979);
Typ ND
528
(1967-1985)
1701 (Warszawa)-?1954Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Mod. stand. (1969);
Kasacja (1985);
Typ ND3
529
(1967-1979)
1711 (Warszawa)-?1955Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Mod. stand. (?);
Kasacja (1979);
Typ ND3
530
(1967-1980)
1580 (Warszawa)1022 (1980-1986)
1513 (1986-1988)
?1951Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Mod. stand. (?);
Przebudowa na szkoleniowy (1980);
Kasacja (1988);
Typ ND2
531
(1950-1983)
--?1949Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1967);
Kasacja (1983);
Typ ND
532
(1950-1983)
--?1949Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1969);
Kasacja (1983);
Typ ND
533
(1950-1988)
--?1949Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1968);
Kasacja (1983);
Typ ND
534
(1951-1988)
--314381951Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1967);
Kasacja (1988);
Typ ND2
535
(1951-1984)
--314391951Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1968);
Kasacja (1984);
Typ ND2
536
(1951-1987)
--314401951Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1968);
Kasacja (1987);
Typ ND2
537
(1952-1988)
--2921952Mod. stand. (1968);
Kasacja (1988);
Typ ND2
538
(1952-1978)
--?1952Mod. stand. (1970);
Kasacja (1978);
Typ ND2
538''
(1992-......)
?-?1952?Wagon historyczny (od 1992);
Typ ND2?
539
(1952-1988)
--2951952Mod. stand. (1968);
Kasacja (1988);
Typ ND2
540
(1952-1983)
--2961952Mod. stand. (1972);
Kasacja (1983);
Typ ND2
541
(1952-1982)
--2911952Mod. stand. (1972);
Kasacja (1982);
Typ ND2
542
(1952-1986)
--2941952Mod. stand. (1972);
Kasacja (1986);
Typ ND2
543
(1952-1987)
--2981952Mod. stand. (1969);
Kasacja (1987);
Typ ND2
544
(1952-1984)
--2991952Mod. stand. (1969);
Kasacja (1984);
Typ ND2
545
(1952-1986)
--3001952Mod. stand. (1969);
Kasacja (1986);
Typ ND2
546
(1959-1964)
-639'' (1964-1987)?1959Mod. stand. (?);
Kasacja (1987);
Typ 4ND1
546''
(1964-1974)
639 (1956-1964)-?1956Mod. stand. (?);
Kasacja (1974);
Typ ND3
547
(1952-1976)
--?1952Mod. stand. (1969);
Kasacja (1976);
Typ ND2
548
(1952-1983)
--3021952Mod. stand. (1970);
Kasacja (1983);
Typ ND2
549
(1952-1979)
--?1952Mod. stand. (1970);
Kasacja (1979);
Typ ND2
550
(1952-1986)
--3041952Mod. stand. (?);
Kasacja (1986);
Typ ND2

Konstal 4ND
Numeracje wozów (551-573'')

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
551
(1959-1987)
--17911959Kasacja (1987)
552
(1959-1984)
--17921959Kasacja (1984)
553
(1959-1981)
--?1959Kasacja (1981)
554
(1959-1983)
--? 1959Kasacja (1983)
555
(1959-1984)
--17951959Kasacja (1984)
556
(1959-1986)
--17961959Kasacja (1986)
557
(1959-1985)
--17971959Kasacja (1985)
558
(1959-1988)
--18101959Kasacja (1988)
559
(1959-1983)
--18111959Kasacja (1983)
560
(1959-1988)
--18121959Kasacja (1988)
561
(1959-1985)
--18141959Kasacja (1985)
562
(1959-1977)
--?1959Kasacja (1977)
563
(1959-1984)
--18131959Kasacja (1984)
564
(1959-1988)
--18151959Kasacja (1988)
565
(1959-1986)
--?1959Kasacja (1986)
566
(1959-1983)
--18181959Kasacja (1983)
567
(1959-1988)
--18171959Kasacja (1988)
568
(1959-1986)
--18191959Kasacja (1986)
569
(1960-1983)
--?1960Kasacja (1983)
570
(1960-1984)
--?1960Kasacja (1984)
571
(1960-1987)
--?1960Kasacja (1987)
572
(1960-1982)
--?1960Kasacja (1982)
573
(1960-1983)
--?1960Kasacja (1983)
573''
(2018-......)
621 (1955-1972)
302 (1972-1972)
1001 (1972-1986)
1301 (1986-2018)
-7541955Przebudowa na techniczny (1972);
Przebudowa na wagon doczepny typ ND (2018);
Wagon historyczny (od 2018);
typ 4ND

Konstal ND
Numeracje wozów (574-642''')

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
574
(1952-?)
-525'' (?-1988)?1952Mod. stand. (1969);
Kasacja (1988);
Typ ND2
574''
(?-1979)
1507 (Warszawa)
525 (1967-?)
-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1970);
Kasacja (1979);
Typ ND
575
(1952-1982)
--3061959Kasacja (1982)
576
(1952-1979)
--? 1952Kasacja (1979)
577
(1952-1979)
--?1952Kasacja (1979)
578
(1952-1984)
--3091952Kasacja (1984)
579
(1952-1980)
--?1952Kasacja (1980)
580
(1952-1983)
--3111952Kasacja (1983)
581
(1952-1982)
--?1952Kasacja (1982)
583
(1952-1987)
--3161952Kasacja (1987)
584
(1952-1983)
--3151952Kasacja (1983)
585
(1952-1979)
--?1952Kasacja (1979)
586
(1952-?)
-695'' (?-1983)3171952Kasacja (1983)
586''
(?-1986)
1705 (Warszawa)
695 (1968-?)
-?1955Przekazany z MZK Warszawa (1964?);
Kasacja (1986)
587
(1953-1983)
--4051952Kasacja (1983)
588
(1953-1979)
--4121953Kasacja (1979)
589
(1953-1979)
--?1953Kasacja (1979)
590
(1953-1974)
-631'' (1974-1984)?1953Kasacja (1984)
590''
(1974-1979)
631 (1956-1974)-9431956Modernizacja specjalna, przystosowanie do wagonu #136 (1974);
Kasacja (1979)
591
(1953-1974)
-642''' (1974-1985)?1953Kasacja (1985);
4ND
591''
(1974-1979)
1857 (Warszawa)
642'' (1964-1974)
-?1961Przekazany z MZK Warszawa (1964);
Modernizacja specjalna, przystosowanie do wagonu #136 (1974);
Kasacja (1979);
Typ 4ND1
592
(1953-1986)
--4071953Kasacja (1986)
593
(1953-1979)
--?1953Kasacja (1979)
594
(1953-1984)
--?1953Kasacja (1984)
595
(1953-1986)
--?1953Kasacja (1986)
596
(1953-1979)
--?1953Kasacja (1979)
597
(1953-1987)
--?1953Kasacja (1987)
598
(1953-1983)
--?1953Kasacja (1983)
599
(1954-1981)
--?1954Kasacja (1981)
600
(1954-1982)
--5401954Kasacja (1982)
601
(1954-1986)
--5421954Kasacja (1986)
602
(1954-1986)
--5411954Kasacja (1986)
603
(1954-1986)
--5441954Kasacja (1986)
604
(1954-1988)
-504'' (1988-1988)5431954Mod. stand. (1970);
Kasacja (1988);
Typ ND3
605
(1954-1985)
--?1954Kasacja (1985)
606
(1954-1987)
--?1954Kasacja (1987)
607
(1954-1988)
-507'' (1988-1988)?1954Mod. stand. (?);
Kasacja (1988);
Typ ND3
608
(1954-?)
-691''(?-1985)?1954Kasacja (1985)
608''
(?-1980)
1589 (Warszawa)
691 (1968-?)
-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1964?);
Kasacja (1980)
609
(1954-1988)
--5491954Kasacja (1988)
610
(1954-1981)
--?1954Kasacja (1981)
611
(1954-1988)
-511'' (1988-1988)5511954Mod. stand. (1971);
Kasacja (1988);
Typ ND3
612
(1954-1981)
--?1954Kasacja (1981)
613
(1954-1982)
--?1954Kasacja (1982)
614
(1954-1986)
--5541954Kasacja (1986)
615
(1954-1983)
--5551954Kasacja (1983)
616
(1954-1984)
--5561954Kasacja (1984)
617
(1954-1980)
--?1954Kasacja (1980)
618
(1954-1987)
--5581954Kasacja (1987)
619
(1955-1981)
--?1955Kasacja (1981)
620
(1955-1988)
-520'' (1988-1988)7531955Mod. stand. (?);
Kasacja (1988);
Typ ND3
621
(1955-1972)
-302 (1972-1972)
1001 (1972-1986)
1301 (1986-2018)
573'' (2018-......)
7541955Przebudowa na techniczny (1972);
Przebudowa na wagon doczepny typ ND (2018);
Wagon historyczny (od 2018);
typ 4ND
621''
(1973-1984)
1741 (Warszawa)
704 (1969-1973)
-?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1984)
622
(1955-1988)
-519'' (1988-1988)7551955Mod. stand. (?);
Kasacja (1988);
Typ ND3
623
(1955-1984)
--7561955Kasacja (1984)
624
(1955-1988)
--7571955Kasacja (1988)
625
(1955-1988)
--7581955Kasacja (1988)
626
(1955-1983)
--7591955Kasacja (1983)
627
(1956-1984)
--9881956Kasacja (1984)
628
(1956-1984)
--9401956Kasacja (1984)
629
(1956-1984)
--9411956Kasacja (1984)
630
(1956-1988)
--9421956Kasacja (1988)
631
(1956-1974)
-590'' (1974-1979)9431956Modernizacja specjalna, przystosowanie do wagonu #136 (1974);
Kasacja (1979)
631''
(1974-1984)
590 (1953-1974)-?1953Kasacja (1984)
632
(1956-1984)
-1031 (1984-1986)
1204 (1986-?)
1031'' (2021-......)
9971956Przebudowa na lorę (?);
Odbudowa (2018-2019) z wykorzystaniem najprawdopodobniej wagonu #2019 zakupionego od MPK Poznań (2021);
Wagon historyczny (od 2021);
633
(1956-1987)
--9981956Kasacja (1987)
634
(1956-1986)
--9991956Kasacja (1986)
635
(1956-1973)
-703'' (1973-1981)
696'' (1981-1983)
10001956Kasacja (1983)
635''
(1973-1988)
1666 (Warszawa)
703 (1969-1973)
-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1988)
636
(1956-1988)
--10011956Kasacja (1988)
637
(1956-1985)
--10021956Kasacja (1985)
638
(1956-1986?)
--10031956Kasacja (1986?)
639
(1956-1964)
-546'' (1973-1988)?1956Mod. stand. (?);
Kasacja (1974);
Typ ND3
639''
(1964-1987)
546 (1959-1964)-9981959Mod. stand. (?);
Kasacja (1987);
Typ 4ND1
640
(1956-1964)
-512 (1964-1987)10051956Mod. stand. (?);
Kasacja (1987);
Typ ND3
640''
(1964-1987)
1859 (Warszawa)-?1961Przekazany z MZK Warszawa (1964);
Kasacja (1987);
Typ 4ND1
641
(1956-1964)
-517 (1964-1988)10061956Mod. stand. (?);
Kasacja (1988);
Typ ND3
641''
(1964-1985)
1830 (Warszawa)-?1958Przekazany z MZK Warszawa (1964);
Kasacja (1985);
4ND1
642
(1956-1964)
-520 (1964-1984)10081956Mod. stand. (1972);
Kasacja (1984);
Typ ND3
642''
(1964-1974)
1857 (Warszawa)591'' (1974-1979)?1961Przekazany z MZK Warszawa (1964);
Modernizacja specjalna, przystosowanie do wagonu #136 (1974);
Typ 4ND1
642'''
(1974-1985)
591 (1953-1974)-?1953Kasacja (1985);
4ND

Konstal 4ND
Numeracje wozów (643-673)

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
643
(1960-1987)
--?1960Kasacja (1987)
644
(1960-1988)
--?1960Kasacja (1988)
645
(1960-1987)
--3061960Kasacja (1987)
646
(1960-1973)
-? (Szczecin)? 1960Przekazany do MZK Szczecin (1973)
646''
(1973-1988)
1744 (Warszawa)
705 (1969-1973)
-?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1988);
Typ ND
647
(1960-1973)
-? (Szczecin)3091960Przekazany do MZK Szczecin (1973)
647''
(1973-1983)
1749 (Warszawa)
706 (1969-1973)
-?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1983)
648
(1960-1986)
--? 1960Kasacja (1986)
649
(1960-1987)
--?1960Kasacja (1987)
650
(1960-1988)
--?1960Kasacja (1988)
651
(1960-1986)
--3151960Kasacja (1986)
652
(1960-1973)
-? (Szczecin)?1960Przekazany do MZK Szczecin (1973)
652''
(1973-1984)
1761 (Warszawa)
707 (1970-1973)
-?1956Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1984);
Typ ND
653
(1960-1973)
-? (Szczecin)?1960Przekazany do MZK Szczecin (1973)
653''
(1973-1985)
1748 (Warszawa)
708 (1969-1973)
-?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1985);
Typ ND
654
(1960-1988)
--?1960Kasacja (1988)
655
(1960-1981)
--?1960Kasacja (1981)
656
(1960-1988)
--?1960Kasacja (1988)
657
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
658
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
659
(1961-1985)
--?1961Kasacja (1985)
660
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
661
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
662
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
663
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
664
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
665
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
666
(1961-1988)
--?1961Kasacja (1988)
667
(1961-1986)
--?1961Kasacja (1986)
668
(1961-1988)
--5401961Kasacja (1988)
669
(1964-1986)
1850 (Warszawa)-?1961Przekazany z MZK Warszawa (1964);
Kasacja (1986);
Typ 4ND1
670
(?-1973)
-410 (Szczecin)??Przekazany do MZK Szczecin (1973)
670''
(1973-......)
1625 (Warszawa)
709 (1969-1973)
-5441949Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Odstawiony (1988);
Przekazany do Muzeum Inżynierii Miejskiej (1995)
671
(1965-1986)
1849 (Warszawa)-?1961Przekazany z MZK Warszawa (1965);
Kasacja (1986);
Typ 4ND1
672
(1966-1982)
1812 (Warszawa)-?1957Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Kasacja (1982);
Typ 4ND
673
(1967-1987)
1824 (Warszawa)-?1957Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Kasacja (1987);
Typ 4ND

Konstal ND
Numeracje wozów (674-710)

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
674
(1967-1988)
1626 (Warszawa)-?1954Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Kasacja (1988)
675
(1967-1980)
1607 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Kasacja (1980)
676
(1967-1988)
1703 (Warszawa)-?1954Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Kasacja (1988)
677
(1967-1987)
1643 (Warszawa)-? 1954Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Kasacja (1987)
678
(1968-1979)
1621 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1979)
679
(1968-1988)
1622 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1988)
680
(1968-1984)
1693 (Warszawa)-?1954Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1984)
681
(1968-1986)
1696 (Warszawa)-?1954Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1986)
682
(1968-1988)
1615 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1988)
683
(1968-1981)
1596 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1981)
684
(1968-1980)
1659 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1980)
685
(1968-1976)
1672 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1976)
686
(1968-1984)
1510 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1984)
687
(1968-1988)
1598 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1988)
688
(1968-1983)
1616 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1983)
689
(1968-1979)
1646 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1979)
690
(1968-1980)
1584 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1980)
691
(1968-?)
1589 (Warszawa)608'' (?-1980)?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968?);
Kasacja (1980)
691''
(?-1985)
608 (1954-?)-?1954Kasacja (1985)
692
(1968-1969)
1645 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1969)
692''
(1969-1986)
1734 (Warszawa)-?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1986)
693
(1968-1980)
1568 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1988)
694
(1968-1979)
1656 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1979)
695
(1968-?)
1705 (Warszawa)586'' (?-1986)?1955Przekazany z MZK Warszawa (1968?);
Kasacja (1986)
695''
(?-1983)
586 (1952-?)-3171952Kasacja (1983)
696
(1968-1980)
1635 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1980)
696''
(1981-1983)
635 (1956-1973)
703'' (1973-1981)
-10001956Kasacja (1983)
697
(1968-1981)
1675 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1981)
698
(1968-1987)
1752 (Warszawa)-?1955Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1987)
699
(1969-1987)
1639 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1987)
700
(1968-1980)
1669 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1968);
Kasacja (1980)
701
(1969-1978)
1763 (Warszawa)-?1956Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1978)
702
(1969-1973)
1655 (Warszawa)-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1973)
702''
(1974-1980)
1634 (Warszawa)
710 (1970-1974)
-?1949Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1980)
703
(1969-1973)
1666 (Warszawa)635'' (1973-1988)?1949Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1988)
703''
(1973-1981)
635 (1956-1973)696'' (1981-1983)10001956Kasacja (1983)
704
(1969-1973)
1741 (Warszawa)621'' (1973-1984)?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1984)
705
(1969-1973)
1744 (Warszawa)646'' (1973-1988)?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1988)
706
(1969-1973)
1749 (Warszawa)647'' (1973-1983)?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1983)
707
(1970-1973)
1761 (Warszawa)652'' (1973-1984)?1956Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1984)
708
(1969-1973)
1748 (Warszawa)653'' (1973-1985)?1955Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1985)
709
(1969-1973)
1625 (Warszawa)670'' (1973-1988)?1949Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1988)
710
(1970-1974)
1634 (Warszawa)702'' (1974-1980)?1949Przekazany z MZK Warszawa (1969);
Kasacja (1980)

Konstal ND, Konstal 4ND (techniczne, szkoleniowe)
Numeracje wozów (1017-1513)

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
1017
(1980-1982)
1671 (Warszawa)
507 (1965-1980)
-?1953Przekazany z MZK Warszawa (1965);
Przebudowa na szkoleniowy (1980);
Kasacja (1982);
Typ ND
1018
(1980-1986)
1673 (Warszawa)
508 (1966-1980)
1511 (1986-1987)?1953Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1974);
Przebudowa na szkoleniowy (1980);
Kasacja (1987);
Typ ND
1022
(1980-1986)
1580 (Warszawa)
530 (1967-1980)
1513 (1986-1988)?1951Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Mod. stand. (?);
Przebudowa na szkoleniowy (1980);
Kasacja (1988);
Typ ND2
1031
(1984-1986)
632 (1956-1984)1204 (1986-?)
1031'' (2021-......)
9971956Przebudowa na lorę (?);
Odbudowa (2018-2019) z wykorzystaniem najprawdopodobniej wagonu #2019 zakupionego od MPK Poznań (2021);
Wagon historyczny (od 2021);
1031''
(2021-......)
632 (1956-1984)
1031 (1984-1986)
1204 (1986-?)
-9971956Przebudowa na lorę (?);
Odbudowa (2018-2019) z wykorzystaniem najprawdopodobniej wagonu #2019 zakupionego od MPK Poznań (2021);
Wagon historyczny (od 2021);
1110
(1986-......)
504 (1950-1986)-257851950Wyprodukowany w Sanockiej Fabryce Wagonów;
Mod. stand. (1967);
Przebudowa na lorę (1986);
Przekazany do Muzeum Inżynierii Miejskiej (1995);
Wagon historyczny (od 2016);
1204
(1986-?)
632 (1956-1984)
1031 (1984-1986)
1031'' (2021-......)9971956Przebudowa na lorę (?);
Odbudowa (2018-2019) z wykorzystaniem najprawdopodobniej wagonu #2019 zakupionego od MPK Poznań (2021);
Wagon historyczny (od 2021);
1511
(1986-1987)
1673 (Warszawa)
508 (1966-1980)
1018 (1980-1986)
-?1953Przekazany z MZK Warszawa (1966);
Mod. stand. (1974);
Przebudowa na szkoleniowy (1980);
Kasacja (1987);
Typ ND
1513
(1986-1988)
1580 (Warszawa)
530 (1967-1980)
1022 (1980-1986)
-?1951Przekazany z MZK Warszawa (1967);
Mod. stand. (?);
Przebudowa na szkoleniowy (1980);
Kasacja (1988);
Typ ND2

legenda

xx 123
Pojazd obecnie eksploatowany

xx 123
Zmiana numeru taborowego, sprzedaż, kasacja, ... - szczegóły dotyczące pojazdu w rubryce "Uwagi"

xx 123
Pojazd historyczny

info

Opracowanie: Damian Lenda, Michał Smajdor
Współpraca: Wiesław Hessel, Dariusz Walczak

Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1987,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 1, Rok 1990,
» Od Warsztatów Przetwórczych do Alstom Konstal S.A., Łódź 1999