Konstal 105NaD
Numeracje pojazdów (403'', 405''-407'', 420'', 455''', 462'', 467, 471'') - zajezdnia Nowa Huta

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
403''
(1989-2015)
-HZ247 (2015-......)27801989Przebudowa na 105NaD (2009)
405''
(1989-2015)
-HZ257 (2015-......)27761989Przebudowa na 105NaD (2008)
406''
(1989-2015)
-HZ254 (2015-2020)27811989Przebudowa na 105NaD (2009);
Kasacja (2020);
407''
(1989-2015)
-HZ260 (2015-......)27861989Przebudowa na 105NaD (2008)
420''
(1989-2015)
-HZ263 (2015-......)28591989Wagon w zamian za wysłany na NG do Konstal Chorzów (1989) wóz 772 (nr tab. 389);
Przebudowa na 105NaD (2007)
455'''
(2012-2015)
807 (1985-2012)HZ251 (2015-......)20231985Przebudowa na 105NaD (2006)
462''
(1997-2007)
755 (1983-1997) - 16111983Przebudowa na 105NaD (1998);
Kasacja (2007)
467
(1982-2005)
270 (1975-1982) - 351975Przebudowa z 105N na 105Na (1982);
Przebudowa na 105NaD (1996);
Kasacja (2005)
471''
(2009-2015)
882 (1987-2009)HZ249 (2015-......)24811987Przebudowa na 105NaD (2006)

Konstal 105NaD
Numeracje pojazdów (704'', 807, 877, 882, 933'', 944'') - zajezdnia Podgórze

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
704''
(2005-2006)
704 (1981-1991)
397'' (1991-2005)
258 (GOP)14111981Przebudowa na 105NaD (1997);
Sprzedany do Tramwaje Śląskie (2006)
807
(1985-2012)
-455''' (2012-......)20231985Przebudowa na 105NaD (2006)
877
(1986-2015)
-RZ243 (2015-......)22691986Przebudowa na 105NaD (2006)
882
(1987-2009)
- 471'' (2009-......)24811987Przebudowa na 105NaD (2006)
933''
(1988-2015)
-RZ233 (2015-......)26881988Przebudowa na 105NaD (2007)
938''
(2004-2015)
938 (1989-2001)
359''' (2001-2004)
RZ239 (2015-......)28191989Przebudowa Na 105NaD (2008)
940
(1989-2015)
-RZ236 (2015-......)28211989Przebudowa Na 105NaD (2010)
944''
(2004-2015)
944 (1989-2001)
363'' (2001-2004)
RZ245 (2015-......)27711989Przebudowa na 105NaD (2007)

Konstal 105NaD
Numeracje pojazdów (HZ247, HZ249, HZ251, HZ254, HZ257, HZ260, HZ263) - zajezdnia Nowa Huta

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
HZ247
(2015-......)
403'' (1989-2015)-27801989Przebudowa na 105NaD (2009)
HZ249
(2015-......)
882 (1987-2009)
471'' (2009-2015)
-24811987Przebudowa na 105NaD (2006)
HZ251
(2015-......)
807 (1985-2012)
455''' (2012-2015)
-20231985Przebudowa na 105NaD (2006)
HZ254
(2015-2020)
406''(1989-2015)-27811989Przebudowa na 105NaD (2009);
Kasacja (2020);
HZ257
(2015-......)
405'' (1989-2015)-27761989Przebudowa na 105NaD (2008)
HZ260
(2015-......)
407'' (1989-2015)-27861989Przebudowa na 105NaD (2008)
HZ263
(2015-......)
420'' (1989-2015)-28591989Wagon w zamian za wysłany na NG do Konstal Chorzów (1989) wóz 772 (nr tab. 389);
Przebudowa na 105NaD (2007)

Konstal 105NaD
Numeracje pojazdów (RZ233, RZ236, RZ239, RZ243, RZ245) - zajezdnia Podgórze

NumerPoprzedni numerKolejny numerVINRok prod.Uwagi
RZ233
(2015-......)
933'' (1988-2015)-26881988Przebudowa na 105NaD (2007)
RZ236
(2015-......)
940 (1989-2015)-28211989Przebudowa Na 105NaD (2010)
RZ239
(2015-......)
938 (1989-2001)
359''' (2001-2004)
938'' (2004-2015)
-28191989Przebudowa Na 105NaD (2008)
RZ243
(2015-......)
877 (1986-2015)-22691986Przebudowa na 105NaD (2006)
RZ245
(2015-......)
944 (1989-2001)
363'' (2001-2004)
944'' (2004-2015)
-27711989Przebudowa na 105NaD (2007)

legenda

xx 123
Pojazd obecnie eksploatowany

xx 123
Zmiana numeru taborowego, sprzedaż, kasacja, ... - szczegóły dotyczące pojazdu w rubryce "Uwagi"

xx 123
Pojazd historyczny

info

Opracowanie: Damian Lenda, Michał Smajdor
Współpraca: Janusz Osman

Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Od Warsztatów Przetwórczych do Alstom Konstal S.A., Łódź 1999